Sklep

Jednodniówka „Lubaczów 2018”

5,00 zł

Magazyn kulturalny „Lubaczów”, czyli tzw. Jednodniówka wydawany jest raz w roku, najczęściej przy okazji „Dni Lubaczowa”, przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej i Urząd Miasta Lubaczowa we współpracy z Muzeum Kresów w Lubaczowie. W każdym z numerów znajdują się artykuły ukazujące historię, kulturę i współczesne życie mieszkańców Lubaczowa i ziemi lubaczowskiej. Teksty publikowane są w kilku działach tematycznych: „Kalendarium” (omówienie rocznic historycznych), „Lubaczowski kalejdoskop” (aktualne wydarzenia społeczne i kulturalne), „Portrety” (sylwetki zmarłych, zasłużonych mieszkańców), „W kręgu sacrum” (wydarzenia z życia religijnego), „Spotkania z zabytkami” (przedstawienie wybranych elementów dziedzictwa kulturowego). Jednodniówka, bogata w różnorodne wiadomości oraz liczne ilustracje, ze starannie opracowaną szatą graficzną, nazywana jest „Małym Rocznikiem Lubaczowskim”.

Kategoria:

Opis

Magazyn poświęcony 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wśród artykułów warto zwrócić uwagę na tekst Zenona Swatka poświęcony obrońcom Lubaczowa i Baszni Dolnej z 1918 r. i odnowieniu ich mogiły na lubaczowskim cmentarzu komunalnym. Wspólny artykuł Artura Jarosza i Zenona Swatka Zapomniany generał. Generał brygady Wiktor Jarosz Kamionka przypomina niezwykle ciekawą i zasłużoną postać dowódcy jarosławskiej Grupy Operacyjnej, która w 1918 r. zaangażowała się w walki polsko-ukraińskie na terenie Lubaczowa i powiatu cieszanowskiego. Maria Magoń swoje opracowanie poświęciła stuleciu powstania Związku Harcerstwa Polskiego. Sylwetkę kard. Władysława Rubina przybliżył Adama Łazara, a Barbara Kubrak, w ramach „Spotkań ze sztuką”, omówiła postać Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Informacje dodatkowe

Zespół redakcyjny:

Zygmunt Kubrak, Barbara Kubrak, Adam Łazar, Janusz Mazur, Zenon Swatek, Jerzy Tabaczek

Korekta:

Barbara Łuczkowska

Skład:

Agata Lechowicz LECH-KOM

Miejsce i data wydania:

Lubaczów 2018

Liczba stron:

107

Nakład:

1000 egz.

ISSN:

1505-8700

Jak zamówić

Zapraszamy do zakupu wydawnictw oraz pamiątek muzealnych w siedzibie głównej Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz w Zespole Cerkiewnym w Radrużu.

Sprzedaż wysyłkowa możliwa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (+48 16 632 18 02) lub mailowym: [email protected] W wiadomości należy podać nazwę produktu oraz numer (w przypadku pamiątek muzealnych). W odpowiedzi zostaną wskazane koszty przesyłki oraz informacje na temat uiszczenia płatności.

Czas realizacji zamówień od 3 do 10 dni roboczych.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój