Sklep

Rocznik Lubaczowski, T. III (1985)

10,00 zł

„Rocznik Lubaczowski” jest najważniejszym i najdłużej ukazującym się periodykiem naukowym na ziemi lubaczowskiej (od 1967 r.). Jego wydawcą jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej. Czasopismo traktuje o dziejach i kulturze ziemi lubaczowskiej, a wśród licznego grona autorów i współpracowników redakcji znajdują się wybitni badacze związani z ośrodkami naukowymi w Polsce oraz poza jej granicami.

Kategoria:

Opis

W tomie III „Rocznika Lubaczowskiego” ukazały się następujące opracowania:

Artykuły

> Bożena Sikora, Dzieje Oleszyc w okresie staropolskim (do XVIII w.) (s. 5–23)

> Adam Łazar, Historia Płazowa 1614–1939 (s. 24–56)

> Zygmunt Kubrak, Zamek w Lubaczowie. Przyczynek do dziejów zamku w XVI–XVIII w. (s. 57–68)

> Mieczysław Argasiński, Zarys dziejów tajnej oświaty w powiecie lubaczowskim (s. 69–76)

> Roman Ogryzło, Powstanie i działalność władzy ludowej na terenie byłego powiatu lubaczowskiego ( lipiec 1944 – grudzień 1948 ) (s. 77–97)

> Zygmunt Kubrak, Początki władzy ludowej w Lubaczowie. Zarys problematyki (1944–1948) (s. 98–108)

Wspomnienia

> Witold Stefan Wróblewski, Wspomnienia z boju 21 Dywizji Piechoty Górskiej w rejonie Dzików – Oleszyce w dniu 15.IX.1939 r. (s. 109–119)

> Marian Szabatowski, Mój przyjazd do Lubaczowa (s. 120–125)

> Jan Szpyt, Miasto na przełomie (s. 126–142)

Sylwetki

> Stanisław Franciszek Gajerski, Mgr Marian Szabatowski (1917–1984) (s. 143)

Jak zamówić

Zapraszamy do zakupu wydawnictw oraz pamiątek muzealnych w siedzibie głównej Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz w Zespole Cerkiewnym w Radrużu.

Sprzedaż wysyłkowa możliwa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (+48 16 632 18 02) lub mailowym: [email protected]. W wiadomości należy podać nazwę produktu oraz numer (w przypadku pamiątek muzealnych). W odpowiedzi zostaną wskazane koszty przesyłki oraz informacje na temat uiszczenia płatności.

Czas realizacji zamówień od 3 do 10 dni roboczych.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content