Sklep

Rocznik Lubaczowski, T. XX–XXI (2020)

Nakład wyczerpany

„Rocznik Lubaczowski” jest najważniejszym i najdłużej ukazującym się periodykiem naukowym na ziemi lubaczowskiej (od 1967 r.). Jego wydawcą jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej. Czasopismo traktuje o dziejach i kulturze ziemi lubaczowskiej, a wśród licznego grona autorów i współpracowników redakcji znajdują się wybitni badacze związani z ośrodkami naukowymi w Polsce oraz poza jej granicami.

Kategoria:

Opis

W tomie XX–XXI „Rocznika Lubaczowskiego” ukazały się następujące opracowania:

Artykuły i materiały

> Adam Szajowski, Walki hetmana Jana Sobieskiego z czambułami tatarskimi w wyprawie od Krasnegostawu przez Narol, Cieszanów, Brusno, Horyniec, Lubaczów, Radruż, Niemirów po Petrankę i Uhrynów (5–14 X 1672) (s. 9–46)

> Stanisław Baran, Janusz Mazur, Parafie rzymskokatolickie w okolicach Lubaczowa w 1822r. Fragment sprawozdania z wizytacji abp. lwowskiego Andrzeja Ankiewicza dla cesarza Franciszka I (s. 47–70)

> Tomasz Róg, Walki polsko-ukraińskie w powiecie cieszanowskim w listopadzie i grudniu 1918 r. (s. 71–84)

> Sławomir Kułacz, Austro- węgierskie odznaczenia Stanisława Dąbka (s. 85–88)

> Adam Szczupak, Walki o Lubaczów w 1918 r. Relacja z archiwum Towarzystwa Naukowego im. Szewczenki we Lwowie (s. 89–100)

Materiały: Sowieckie Deportacje Polaków (80. Rocznica Deportacji Polaków na Syberię)

> Adam Kubrak, Syberyjska Gehenna (s. 101–110)

> Helena Szyk, Z Lubaczowa do Lubaczowa (1940–1948). Historia życia spisana z rękopisu przez Mariana Szyka w 2003 r. (s. 111–152)

> Zygmunt Kubrak, Major Karol Sander (1894–1979). Żołnierz, nauczyciel i działacz – opiekun dzieci tułaczych w osiedlach polskich w Afryce) (s. 153–174)

> Józef Mańkowski, Ucieczka przed deportacją (s. 175–184)

Wspomnienia

> Maria Bober-Pełzowska, Życie obok Krywuli –wspomnienia o rodzinie Adolfiny i Franciszka Zatyjów z Lubaczowa (s. 185–212)

> Tadeusz Sznerch, Przywołanie z pamięci (s. 213–222)

> Józef Zawitkowski, Nieugięci z rękami czarnymi od pługa .Wspomnienia wiejskiego chłopaka z Oleszyc Starych (s. 223–236)

> Henryk Has, Ostrowiec z moich (naszych) młodych lat (s. 237–256)

Miscellanea

> Mariusz Koper, Werchrata w pejzażu onomastycznym pogranicza (s. 257–280)

> Tomasz Kubrak, Relacje D.M. Logofeta z podróży po ziemi lubaczowskiej w latach Wielkiej Wojny cz.1. (s. 263–280)

> Adam Łazar, Milenium Chrztu Polski w Lubaczowie (s. 281–298)

> Krzysztof Dawid Majus, Lubaczowski drukarz – Nachum Cwi Hisz Teomim (s. 299–308)

> Jerzy Tabaczek, Polskie Towarzystwo Lekarskie w Lubaczowie (s. 309–320)

Pro Memoria

> Barbara Kubrak, Artysta malarz profesor Marian Kopf (1926–2019) (s. 321–330)

Recenzje i omówienia

> Miasto waleczne. Przemyśl w 100. rocznicę odzyskania niepodległości, Warszawa 2018 | Stanisław F. Gajerski (s. 331)

Informacje dodatkowe

Redakcja:

Stanisław F. Gajerski, Zygmunt Kubrak, Adam Łazar, Marek Małecki, Janusz Mazur, Katarzyna Pelc-Antonik, Tomasz Róg, Jerzy Tabaczek, Piotr Zubowski

Wydawca:

Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej

Miejsce i data wydania:

Lubaczów 2020

ISSN:

1233-5800

Jak zamówić

Zapraszamy do zakupu wydawnictw oraz pamiątek muzealnych w siedzibie głównej Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz w Zespole Cerkiewnym w Radrużu.

Sprzedaż wysyłkowa możliwa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (+48 16 632 18 02) lub mailowym: [email protected]. W wiadomości należy podać nazwę produktu oraz numer (w przypadku pamiątek muzealnych). W odpowiedzi zostaną wskazane koszty przesyłki oraz informacje na temat uiszczenia płatności.

Czas realizacji zamówień od 3 do 10 dni roboczych.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój