Sklep

Zabytkowa architektura cerkiewna Ziemi Lubaczowskiej

Janusz Mazur

40,00 zł

W bogato ilustrowanym albumie znalazły się opisy wszystkich cerkwi na Ziemi Lubaczowskiej, od tych najstarszych, XVI-wiecznych, po te wzniesione w okresie międzywojennym. Nie pominięto miejsc, w których zachowały się jedynie ruiny świątyń i cerkwiska. Czytelnik może podziwiać piękno sacrum ukryte w architekturze i wyposażeniu świątyń, a także w przycerkiewnym otoczeniu, w którym nie brak wytworów bruśnieńskich kamieniarzy.

Opis

Na przeszło 130 stronach albumu znalazły się opisy i fotografie wszystkich cerkwi na Ziemi Lubaczowskiej, od tych najstarszych, XVI-wiecznych, w Radrużu i Gorajcu, po te, wzniesione w okresie międzywojennym, w Kobylnicy Wołoskiej, Wielkich Oczach, Starym Lublińcu, Płazowie i Radrużu. Nie pominięto miejsc po świątyniach współcześnie niezachowanych. Opisano i zaprezentowano ruiny cerkwi i cerkwiska w Baszni Dolnej, Dziewięcierzu, Kobylnicy Ruskiej, Krowicy Samej, Krzywem, Miłkowie, Suchej Woli, Opace, Podemszczyźnie, Sieniawce, Starej Hucie, Starym Bruśnie, Starym Siole, Załużu, Hucie Różanieckiej i w Werchracie, gdzie niegdyś znajdował się monastyr Ojców Bazylianów. Czytelnik może podziwiać piękno drewnianych i murowanych cerkwi oraz dzwonnic ukryte w architekturze i polichromiach, wyposażeniu świątyń: ołtarzach głównych, ikonostasach i pojedynczych ikonach, carskich wrotach, rzeźbach, a także w otoczeniu cerkwi, w którym do dziś zachowały się kamienne rzeźby nagrobne oraz krzyże i kapliczki, które wyszły spod ręki starobruśnieńskich kamieniarzy.

Informacje dodatkowe

Redakcja:

Krzysztof Stępień, Mariusz Frant

Fotografie:

Krzysztof Stępień, Wiesław Huk, Andrzej Bulicz, Janusz Burek, Stanisław Piotr Makara, Janusz Mazur, Andrzej Rychlewski, Janusz Witko

Współpraca:

Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie, Muzeum Kresów w Lubaczowie

Projekt graficzny i skład:

Anna Kwiatkowska IDG

Wydawca:

Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej

Miejsce i data wydania:

Lubaczów, 2019

Ilość stron:

136

ISBN:

978-83-926891-9-5

Jak zamówić

Zapraszamy do zakupu wydawnictw oraz pamiątek muzealnych w siedzibie głównej Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz w Zespole Cerkiewnym w Radrużu.

Sprzedaż wysyłkowa możliwa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (+48 16 632 18 02) lub mailowym: [email protected]. W wiadomości należy podać nazwę produktu oraz numer (w przypadku pamiątek muzealnych). W odpowiedzi zostaną wskazane koszty przesyłki oraz informacje na temat uiszczenia płatności.

Czas realizacji zamówień od 3 do 10 dni roboczych.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content