Projekty dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w 2021 r.

Projekty dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w 2021 r.

Muzeum Kresów w Lubaczowie realizuje w 2021 r. dwa projekty dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu:

  • Budowa budynku magazynowego dla Muzeum Kresów w Lubaczowie etap IV–VI (kwota dofinansowania na lata 2021–2023 w wysokości 675 000,00 zł),
  • Radruż – zespół cerkiewny (kon. XVI w.), cmentarz (pocz. XIX w.): prace konserwatorskie przy nagrobkach – etap IV (kwota dofinansowania w wysokości 189 426,30 zł),

Dzięki okazanemu wsparciu, za które serdecznie dziękujemy, Muzeum ma szansę na realizację zadań statutowych związanych z zabezpieczeniem i ochroną zbiorów, prowadzeniem działalności kulturalnej, a także ochroną dziedzictwa kulturowego ziemi lubaczowskiej, uznanego za bezcenne dla światowego dziedzictwa.