2002 – Laureaci

Grand Prix

APOLONIUSZ WĘGŁOWSKI

„Kompozycja  I”, „Kompozycja II”, „Kompozycja III”

Urodził się w 1951 r. w Piasecznie. W latach 1977-1982 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w pracowni malarstwa prof. Stefana Gierowskiego w 1982 r. ( aneksy w opracowaniach: grafiki prof. Haliny Chrostowskiej, kompozycji prof. Romana Owidzkiego i tkaniny prof. Wojciecha Sadley’a. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Profesor zwyczajny prowadzący pracownię malarstwa i rysunku na Wydziale Sztuki UTH im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu oraz prowadzący pracownię malarstwa i rysunku na ASP w Warszawie. Jest laureatem wielu nagród. Zorganizował kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i brał udział w licznych wystawach zbiorowych. Jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych w kraju i za granicą.

I nagroda

PAWEŁ WARCHOŁ

„Bunkier XI”, „Bunkier XII”, „Bunkier XIII”

Urodził się w 1958 r. Pochodzący z Krakowa artysta grafik. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydziału Grafiki w Katowicach (dyplomy w pracowni grafiki doc. Stanisława Kluski i malarstwa doc. Romana Nowotarskiego). Zajmuje się rysunkiem, malarstwem, grafiką wydawniczą i plakatem oraz fotografiką. Jest autorem wielu cykli rysunkowych wykonywanych tuszem na kartonach m.in. „Holzmachiny”, „Oratio”, „Warchoły”, „Pancerniki”. Swoje prace prezentował na 66 wystawach indywidualnych oraz brał udział w ponad 300 ekspozycjach zbiorowych w kraju i za granicą. Jest laureatem ponad 30 prestiżowych nagród i wyróżnień. Wiele jego prac znajduje się w kolekcjach prywatnych i zbiorach muzealnych m.in.: w Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Śląskim w Katowicach, Muzeum Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Barcelonie, Państwowych Muzeach w Lublinie i Oświęcimiu oraz Kolekcjach Polskiego Rysunku Współczesnego Muzeów w Kaliszu i Lubaczowie.

II nagroda

ANDRZEJ GRENDA

„Po wystawie W.K.”, „Rysunek bez tytułu”

Urodzony w 1955 r. w Łodzi. Studia w latach 1973-1978 w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi. Dyplom w 1979 r. w Pracowni Technik Drzeworytniczych prof. Andrzeja Bartczaka. Doktor habilitowany w pracowni rysunku Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi. Twórczość w zakresie rysunku i malarstwa. Liczne wystawy zbiorowe i indywidualne m.in.: w Keller Gallerie w Stuttgart, Neo Art. Galeria, Treviso, Akademia der Kunste w Berlinie. Nagrody i wyróżnienia: Ogólnopolski Konkurs Graficzny „Postawy 81”, Kraków – wyróżnienie; Konkurs rysunkowy im. Daniela Chodowieckiego Berlin, Sopot 1998 – wyróżnienie.

III nagroda

STANISŁAW GÓRECKI

„Krajobraz I”, „Krajobraz II”, „Krajobraz III”

Urodził się w 1948 r. w Wałbrzychu. Studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom w 1974 r. Profesor nadzwyczajny UMCS. Zajmuje się głównie rysunkiem. Brał udział w wielu wystawach środowiskowych, ogólnopolskich w kraju i za granicą. Profesor zwyczajny w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Kilkadziesiąt wystaw indywidualnych w Polsce, Niemczech, Francji, Turcji, Belgii. Ważniejsze nagrody: I Triennale Rysunku pod patronatem T. Kulisiewicza, Kalisz, 1986 – nagroda fundowana; I Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego, Lubaczów 1993 – nagroda równorzędna; Ogólnopolska Wystawa „Wobec wartości”, Katowice – III nagroda.

WYRÓŻNIENIA:

Jan F. Ferenc
„Strefa cienia I”, „Strefa cienia II”, „Strefa cienia III”

Pochodzi z Jarosławia. Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1979 r.). Dyplom uzyskał w pracowni projektowania graficznego prof. Macieja Urbańca, aneks w pracowni malarstwa i rysunku prof. Jerzego Tchórzewskiego. Uprawia rysunek, grafikę, malarstwo. Członek lubelskiego oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków. Kierownik Katedry Grafiki Projektowej i Druku Płaskiego w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autor przeszło trzydziestu wystaw indywidualnych, uczestnik przeszło dwustu wystaw zbiorowych krajowych i międzynarodowych m.in. w Niemczech, USA, Australii, Szwecji, Ukrainie, Grecji czy Chinach. Wielokrotnie nagradzany, m.in. na I Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego w Lubaczowie.

Jędrzej Gołaś
„Bez tytułu”, „Epitafium”

Urodzony 1955 r. w Poznaniu. Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. St. Borysowskiego w 1982 r. Jest laureatem kilkunastu nagród i wyróżnień w konkursach krajowych i zagranicznych oraz nagród JM Rektora UMK za działalność artystyczną. Otrzymał 2-letnie Stypendium Ministra Kultury i Sztuki w 1985 r. i 2-letnie Stypendium Twórcze Wojewody Poznańskiego w 1988 r. Brał udział w ponad 100 wystawach zbiorowych i 13 indywidualnych w kraju i zagranicą. Zajmuje się rysunkiem, malarstwem, grafiką komputerową i fotografią.

Dorota Grynczel
„Kompozycja 02/002”, „Kompozycja 03/002”, „Kompozycja 04/002”

Urodzona w 1955 r. Studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1972-77 w pracowni prof. Jana Tarasina i w pracowni prof. Wojciecha Sadley’a. Dyplom z wyróżnieniem w 1977 r. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i tkaniną. Brała udział w licznych wystawach krajowych i zagranicznych. Stypendystka fundacji „The Pollock – Krasner” w Nowym Jorku, Fundacji Kultury w Warszawie 1993, Fundacji Stefana Batorego 1995. Nagrody i wyróżnienia m.in.: VII Międzynarodowe Biennale Tkaniny, Bruksela 1996 – srebrny klocek; Triennale Tkaniny, Łódź 1999 – brązowy medal.

Magdalena Hoffmann
„Akt IV”, „Akt VIII”

Urodzona w 1955 r. Studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W dorobku 18 wystaw indywidualnych, m.in.: Kraków, Katowice, Lublin, Poznań, Berlin, Norymberga, Finlandia, Austria. Nagrody” medal na Międzynarodowym Biennale Małych Form Graficznych, Łódź 1983; Akademie Der Kunste, Berlin 1993 – nagroda im. Chodowieckiego; V Ogólnopolskie Biennale „Wobec Wartości”, Katowice 1994 – nagroda równorzędna; II Triennale Autoportretu im. Jacka Malczewskiego, Radom 1997; III Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego, Lubaczów 1999 – wyróżnienie honorowe; III Ogólnopolskie Biennale Pasteli, Nowy Sącz 2000 – III nagroda.

Barbara Szubińska
„Co w trawie piszczy?”, „Środowiska naturalne”

Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Uprawia malarstwo, rysunek. Od 1960 r. zorganizowała 46 wystaw indywidualnych i brała udział w ponad 100 wystawach w kraju i za granicą m.in.: w Rzymie, Paryżu, Helsinkach, Oslo, Amsterdamie, Sztokholmie, Nowym Jorku, Berlinie. Autorka licznych recenzji, omówień twórczości w prasie i czasopismach.

Artyści zakwalifikowani do wystawy pokonkursowej:

Witold Adamczyk
„Rysunek bez tytułu”

Jagoda Adamus
„Rysunek bez tytułu”

Marek Andała
„N.N.”, „AKZ”

Sławomir Antoszewski
„Przedmioty bez specjalnej wartości I”, „Przedmioty bez specjalnej wartości II”

Marek Banat
„Multiplikacja 284”

Stanisław Białogłowicz
„Zaskakujące spotkanie I”

Cyprian Biełaniec
„Trampe L’oeil III”, „Trampe L’oeil IV”

Renata Bonczar
„Papierowe miasto I”, „Papierowe miasto II”

Rafał Borcz
„Rysunek bez tytułu”, „Rysunek bez tytułu”

Piotr Budziszewski
„Idziemy stary”, „To już?”

Małgorzata Chomicz
„Nike”

Tomasz Chudzik
„Zapamiętane kadry 2”

Ewa Ciszewska-Bombska
„Rysunek bez tytułu”

Janusz Jerzy Cywicki
„Quietly”, „Funkymarmolade”

Andrzej Desperak
„Duchowość konstrukcji 1”, „Duchowość konstrukcji 3”

Małgorzata Dobrzyniecka-Kojder
„Transformacje – Giotto II”, „Transformacje – Giotto III”

Maria Ferenc
„Zależność XX”

Łukasz Fruczek
„Rysunek bez tytułu”

Ryszard Gancarz
„Album rodzinny II”

Tadeusz Gaworzewski
„Portret I”, „Portret III”

Gabriel Golec
„Baku”

Sławomir Grabowy
„List do D”

Tadeusz Hajnrych
„Lewitacja I”, „Lewitacja II”

Henryk Hoffman
„Pejzaż letni 129”, „Pejzaż letni 130”

Jerzy Jankowski
„Patryja III”

Krystyna Juszczak
„Lustro”, „Martwa natura I”, „Pesteczka”

Leszek Kiljański
„Destrukt”, „Pysk”

Gabriela Kiljańska
„Dotyk skrzydła motyla”, „Wewnętrzne przestrzenie II”

Adam Kirchner
„Zamek (błyskawiczny)”, „Wieża ciśnień”, „Mur (z perspektywą)”

Piotr Kmieć
„Martwa wyobraźnia I”, „Martwa wyobraźnia II”

Dorota Komar-Zmyślony
„Praca bez tytułu”, „Praca bez tytułu”

Piotr Korol
„Lustro”

Stanisław Ryszard Kortyka
„Do horyzontu I”, „Do horyzontu II”, „Do horyzontu III”

Jerzy Kutkowski
Willa „Rozpacz II”

Violetta Kulikowska-Parkasiewicz
„Oni”

Zbigniew Liwak
„Szarówka I”, „Szarówka II”, „Szarówka III”

Joanna Łapuszek
„Rozdarcie III”

Agnieszka Łukaszewska
„Pejzaż”

Bogumił Łukaszewski
„Wciąż słyszę ten głos”

Andrzej Markiewicz
„Zapis – Znaki czasu II”, „Zapis – Znaki czasu III”

Krystyna Misiak
„Skamielina I”, „Skamielina II”

Michał Misiak
„Śmierć ludzi z wieży I”, „Śmierć ludzi z wieży II”

Aleksy Nowak
„Praca bez tytułu”

Stanisław Olesiejuk
„Konstrukcja metafizyczna”

Bożena Ostrowska
„Moje przestrzenie cz. 2”

Mateusz Otręba
„Rysunek II”, „Rysunek III”

Ireneusz Parzyszek
„Identyfikacje I”, „Identyfikacje II”

Barbara Redlińska
„Coraz bliżej”

Małgorzata Rosińska
„Zapatrzenie XXIV”, „Zapatrzenie XXV”

Roman Skowron
„Powtórka II”, „Powtórka V”

Wojciech Sobczyk
„Rysy I”, „Rysy II”

Magdalena Szczęśniak
„Rysunek III”

Jacek Szewczyk
„Praca bez tytułu”

Maria Targońska
„Dialog”, „Wodny Świat”

Bogdan Topor
„Study of the last supper I”, „Study of the last supper II”, „Study of the last supper III”

Katarzyna Winczek
„Rozdział V”, „Rozdział VI”

Joanna Wiszniewska-Domańska
„Razem”, „Przed podróżą”

Grzegorz Wnęk
„Praca bez tytułu I”, „Praca bez tytułu II”

Krzysztof Wojtowicz
„Konfrontacja”, „Konfrontacja II”

Walenty Wróblewski
„Praca bez tytułu I”, „Praca bez tytułu II”

Jarosław Zduniewski
„Tchnienie błękitu”, „Dwa brzegi”

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój