2005 – Jury

Jury konkursu V Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego Lubaczów 2005 obradujące w dniach 3 – 6 czerwca 2005 roku, spośród 787 prac 300 autorów, wybrało do wystawy pokonkursowej 133 prace 92 artystów oraz przyznało nagrody i wyróżnienia.

Jury obradowało w składzie:

Dr Bożena Kowalska, przewodnicząca jury

Urodzona w 1930 r. w Warszawie – polska historyk, krytyk i teoretyk sztuki. Studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. W 1974 uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych. W latach 1972-2001 prowadziła „Galerię 72” w Chełmie. Stworzyła też udostępnioną w 1982 r. w chełmskim Muzeum Okręgowym kolekcję polskiej sztuki współczesnej (około 1500 eksponatów). Jest realizatorką plenerów malarskich, gromadzących artystów z kręgu abstrakcji geometrycznej, a także wielu wystaw w Polsce i za granicą. Autorka monografii artystów: Romana Opałki, Jana Berdyszaka, Henryka Stażewskiego, Kajetana Sosnowskiego, Mariana Bogusza, Wojciecha Fangora i innych polskich artystów awangardowych. Publikuje artykuły, eseje, rozprawy naukowe, szkice o sztuce i artystach w czasopismach krajowych i zagranicznych (łącznie około 1000 publikacji). Pisze też teksty krytyczne do katalogów wystaw.

Stanisław Piotr Makara, kurator wystawy pokonkursowej, członek jury

Historyk sztuki, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wieloletni aktor Sceny Plastycznej KUL prof. Leszka Mądzika. Dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie, pomysłodawca, członek jury oraz kurator wszystkich wystaw Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego w Lubaczowie. Autor wielu wystaw z zakresu sztuki współczesnej oraz dziedzictwa kulturowego przygotowywanych w Muzeum Kresów w Lubaczowie, w tym artystów współczesnych, m.in. Pawła Warchoła, Adama Styki, Prota Jarnuszkiewicza, Cypriana Biełańca, Leszka Mądzika, Mariusza Woszczyńskiego, Tadeusza Gustawa Wiktora, Bogdana Topora czy Vangelisa Gknisa.

Mgr Wiesława Wierzchowska, członek jury

Historyczka i krytyczka sztuki, redaktorka, autorka kilku książek o sztuce współczesnej, kuratorka kilkudziesięciu wystaw. Urodziła się w 1928 r. w Gołkowie pod Warszawą. Studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Była asystentką profesora Juliusza Starzyńskiego w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowała w CBWA Zachęta w dziale edukacji prowadzonym przez Bożenę Kowalską. Następnie była redaktorką Biuletynu Informacyjnego Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków. Od 1970 r. redagowała „Projekt” – dwumiesięcznik wydawany w kilku językach, poświęcony współczesnej architekturze i sztuce oraz współczesnemu designowi. Związana przez wiele lat z Galerią Krytyków Pokaz w Warszawie, pisała teksty do pisma „Pokaz”.

Prof. Andrzej Gieraga, członek jury

Urodził się w 1934 r. we wsi Śliwniki. Polski malarz, grafik, profesor ASP w Łodzi i Politechnice Radomskiej. Obronił dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Tkaniny i Ubioru ASP w Łodzi w 1971 r. W latach 1978-1980 wiceprzewodniczący Sekcji Malarskiej Związku Polskich Artystów Plastyków w Łodzi. Uzyskał tytuł profesora w 1990 r., a dwa lata później tytuł profesora zwyczajnego. Autor Konkursu im. Wł. Strzemińskiego dla studentów ASP w Łodzi. Założyciel Galerii 261 w ASP w Łodzi. Swoje prace wystawiał w Polsce i za granicą. Wielokrotnie nagradzany za swoją twórczość artystyczną i za szczególne osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej.

Prof. Jan Pamuła, członek jury

Urodzony w 1944 r. – polski grafik, profesor sztuk plastycznych. W latach 1961–1968 studiował malarstwo i grafikę na krakowskiej ASP. W 1967 r. kształcił się w Paryżu w École nationale supérieure des beaux-arts. W 1992 r. otrzymał tytuł profesora sztuk plastycznych. Specjalizuje się w grafice (w tym komputerowej). W swoim dorobku ma ponad 50 wystaw indywidualnych krajowych i zagranicznych, a także udział w licznych wystawach zbiorowych. Jego prace znalazły się w zbiorach takich placówek jak Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie, Albertina w Wiedniu i innych. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, wielokrotnym kuratorem wystaw artystycznych. W 2003 r., za wybitne zasługi w pracy zawodowej w szkolnictwie artystycznym, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2005 r. został odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W 2003 r. wyróżniony Nagrodą im. Witolda Wojtkiewicza.

Prof. Maksymilian Snoch, członek jury

Urodzony w 1943 r. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1962-1967. Dyplom w zakresie grafiki i pedagogiki artystycznej otrzymał w 1967 r. Od 1991 r. profesor nadzwyczajny, później z tytułem naukowym profesora sztuk plastycznych. W latach 1993-1999 Dyrektor, a następnie pierwszy dziekan Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 1988 r. współorganizator i przewodniczący Małej Galerii Grafiki w Muzeum Literackim im. J. Czechowicza w Lublinie.  W 1997 r. przewodniczący Komitetu Organizacyjnego V Międzynarodowego Triennale Sztuki “Majdanek’9?”. Juror i przewodniczący jury wielu konkursów i wystaw ogólnopolskich i międzynarodowych w kraju i za granicą. Invited Artist (Artysta zaproszony) do licznych międzynarodowych wystaw grafiki w świecie: Egipt, Francja, Hiszpania, Indie, Japonia, Korea Płd. Niemcy, Norwegia, Turcja, USA, Włochy, Argentyna. Wyróżniony Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury, Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim ‘Orderu Odrodzenia Polski. W roku 1988 został uhonorowany nagrodą Artystyczną Miasta Lublina. Autor ponad 400 wystaw grafiki, rysunku i miniatury w 37 krajach świata, w tym 48 wystaw indywidualnych w Polsce, Hiszpanii, Korei Płd. RFN, USA i Włoszech. Jest laureatem 35 nagród i wyróżnień, głównie na wystawach międzynarodowych. Jego prace znajdują się w 45 muzeach, galeriach i kolekcjach w kraju i za granicą.

Prof. Jacek Szewczyk, członek jury

W 1982 r. ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (obecnie ASP). Dyplom zrealizował w Pracowni Projektowania Graficznego prof. Jana Jaromira Aleksiuna oraz w Pracowni Grafiki Warsztatowej prof. Haliny Pawlikowskiej. W 2003 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Od 1999 r. pełni funkcję Prorektora ds. artystycznych/badawczych/naukowych. Po za pracą na uczelni zajmuje się grafiką i rysunkiem. Zdobyte nagrody i stypendia: Złoty medal i I Nagroda, III Bienal International de Grabado, Orense, Hiszpania 1994; Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2002. Wystawiał między innymi w Belgradzie (Serbia), Beijing (Chiny), Muang Chiang (Tajlandia), Tokio (Japonia).

Prof. Jerzy Treliński, członek jury

Urodził się w 1940 r. w Szewnej koło Ostrowca Świętokrzyskiego. Ukończył studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Lodzi w latach 1961 – 1967 z dyplomem w pracowni prof. Z. Głowackiego w 1967 r. Założyciel Fundacji Rektorów Polskich na Rzecz Nauki Polskiej. Członek łódzkiego oddziału Komisji Kultury i Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Uprawia twórczość interdyscyplinarną, do wypowiedzi artystycznej używa różnych środków wyrazu od malarstwa, rysunku, grafiki warsztatowej i projektowej, poprzez sztukę akcji, performance, kontestację aż do wypowiedzi poetyckich. Wziął udział w 508 wystawach, pokazach, sympozjach, w tym 55 wystawach indywidualnych, 195 wystawach zbiorowych i pokazów krajowych, 206 wystawach zbiorowych z udziałem twórców zagranicznych i 52 zbiorowych wystawach sztuki polskiej za granicą. Otrzymał wiele nagród Ministra Kultury i Sztuki.

Dr hab. Apoloniusz Węgłowski, członek jury

Urodził się w 1951 r. w Piasecznie. W latach 1977-1982 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w pracowni malarstwa prof. Stefana Gierowskiego w 1982 roku ( aneksy w opracowaniach: grafiki prof. Haliny Chrostowskiej, kompozycji prof. Romana Owidzkiego i tkaniny prof. Wojciecha Sadley’a. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Profesor zwyczajny prowadzący pracownię malarstwa i rysunku na Wydziale Sztuki UTH im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu oraz prowadzący pracownię malarstwa i rysunku na ASP w Warszawie. Jest laureatem wielu nagród. Zorganizował kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i brał udział w licznych wystawach zbiorowych. Jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych w kraju i za granicą.

Dr hab. Jędrzej Gołaś, członek jury

Urodzony 1955 r. w Poznaniu. Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. St. Borysowskiego w 1982 r. Jest laureatem kilkunastu nagród i wyróżnień w konkursach krajowych i zagranicznych oraz nagród JM Rektora UMK za działalność artystyczną. Otrzymał 2-letnie Stypendium Ministra Kultury i Sztuki w 1985 r. i 2-letnie Stypendium Twórcze Wojewody Poznańskiego w 1988 r. Brał udział w ponad 100 wystawach zbiorowych i 13 indywidualnych w kraju i zagranicą. Zajmuje się rysunkiem, malarstwem, grafiką komputerową i fotografią.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój