2017 – Jury

Jury konkursu IX Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego Lubaczów 2017 obradowało w dniach 23 czerwca 2017 r.  

Komisja konkursowa pragnie podkreślić wielką różnorodność stylistyczną i formalną nadesłanych prac oraz ich wysoki artystyczny poziom. Wybrane do wystawy dzieła obrazują wyjątkowość konkursu konsekwentnie realizowanego od 1993 r. przez dyrekcję oraz pracowników Muzeum Kresów w Lubaczowie, tworząc unikatową kolekcję polskiego rysunku współczesnego.

Spośród 320 nadesłanych prac rysunkowych 122 autorów wytypowano 76 prac 36 autorów do wystawy pokonkursowej. Wybrano laureata Grand Prix, laureatów nagród oraz wyróżnień.

Jury obradowało w składzie:

Prof. Leszek Mądzik, przewodniczący jury

Profesor Wydziału Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, prowadził także zajęcia i wykłady na poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 1969 r. zainicjował założenie zespołu, który przyjął nazwę Scena Plastyczna KUL. Jest autorem plakatów i grafiki książkowej. Jako jeden z najwszechstronniejszych polskich twórców, znany jest w świecie z sugestywnego i oryginalnego stylu. Jego autorskie przedstawienia brały udział w kilkudziesięciu międzynarodowych festiwalach teatralnych i wystawach. Został laureatem wielu prestiżowych nagród. Jest także autorem scenografii na scenach Polski, Portugalii, Francji i Niemiec. Wraz ze swoimi studentami wystawiał widowiska na zaproszenie uniwersytetów i szkół artystycznych m.in. w Helsinkach, Berlinie, Amsterdamie, Waszyngtonie, San Francisco, Hamburgu, Lyonie i Pradze.

Stanisław Piotr Makara, kurator wystawy pokonkursowej, członek jury

Historyk sztuki, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wieloletni aktor Sceny Plastycznej KUL prof. Leszka Mądzika, dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie, pomysłodawca, członek jury oraz kurator wszystkich wystaw Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego w Lubaczowie. Autor wielu wystaw z zakresu sztuki współczesnej oraz dziedzictwa kulturowego przygotowywanych w Muzeum Kresów w Lubaczowie, w tym artystów współczesnych, m.in. Pawła Warchoła, Adama Styki, Prota Jarnuszkiewicza, Cypriana Biełańca, Leszka Mądzika, Mariusza Woszczyńskiego, Tadeusza Gustawa Wiktora, Bogdana Topora czy Vangelisa Gknisa.

Prof. Wiktor Jędrzejec, członek jury

Pochodzi z Przeworska. Po nauce w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu rozpoczął studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1986 r. uzyskał dyplom w pracowni prof. Macieja Urbańca. Następnie objął stanowisko asystenta w Pracowni Kompleksowego Projektowania Reklamy prof. Tadeusza Jodłowskiego na macierzystym wydziale. W kolejnych latach pełnił rozmaite funkcje w warszawskiej ASP. Był m.in. kierownikiem studiów wieczorowych i prodziekanem na Wydziale Grafiki, a także prorektorem uczelni. Od 2010 r., już jako profesor zwyczajny, prowadził zajęcia w Międzyuczelnianej Pracowni Multimedialnej Kreacji Artystycznej. Poza działalnością akademicką współpracował z wieloma wydawnictwami, projektował materiały reklamowe i pracował jako grafik w kilku czasopismach. Jego zainteresowania artystyczne obejmują grafikę użytkową, warsztatową, rysunek i malarstwo. Swoje prace prezentował na wielu wystawach w kraju i za granicą.

Louiza Karapidakis, członek jury

Pochodzi z Heraklionu na Krecie. Studiowała na paryskiej Sorbonie, na której w 1984 r. uzyskała tytuł magistra studiów zaawansowanych (D.E.A.) w zakresie archeologii i historii sztuki. Kurator licznych wystaw muzealnych, w tym wystaw sztuki współczesnej na całym świecie (m.in. we Francji, na Węgrzech, w Hiszpanii, USA i Polsce). Zajmowała się również działalnością dydaktyczną w zakresie historii sztuki. W latach 1985–2006 kurator, a następnie dyrektor Muzeum Historycznego Krety w Heraklionie. Od 2007 r. kurator odpowiedzialny za Kolekcję Etnologiczną w Hellenic Folklore Research Center, Academy of Athens. Członkini Stowarzyszenia na Rzecz Odkrywania Tradycyjnych Tkanin “Pinelopi-Gandhi”.

Prof. Piotr Kielan, członek jury

Malarz specjalizujący się w rysunku oraz fotografii. W 1980 r. rozpoczął studia na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych we Wrocławiu, które ukończył w 1985 r. Dziesięć lat później uzyskał kwalifikacje pierwszego stopnia z malarstwa, po czym rozpoczął działalność dydaktyczną na swej rodzimej uczelni. Od 1999 do 2005 r. zajmował stanowisko kierownika Katedry Malarstwa. Następnie do 2012 r. był prorektorem ds. artystyczno-badawczo-naukowych wrocławskiej ASP. W 2012 r. został wybrany na rektora tej uczelni. W 2014 r. otrzymał tytuł naukowy profesora sztuk plastycznych. Jego dorobek artystyczny prezentowany był na kilkunastu wystawach indywidualnych, w tym na ekspozycjach zagranicznych. Brał udział w plenerach i sympozjach artystycznych w kraju i za granicą. Był członkiem jury w wielu prestiżowych konkursach. Kurator i komisarz międzynarodowych i krajowych projektów artystycznych i wystawienniczych.

Dr hab. Antoni Nikiel, prof. UR, członek jury

Absolwent Instytutu Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom obronił w pracowni malarstwa prof. Mariana Stelmasika. Zajmuje stanowisko adiunkta w Zakładzie Malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jego zainteresowania artystyczne obejmują malarstwo i rysunek. Jest członkiem rzeszowskiej grupy artystycznej „Na Drabinie”, Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego „Fraza” oraz Związku Polskich Artystów Plastyków. Ma na swoim koncie 19 wystaw indywidualnych, ponadto uczestniczył w ponad 100 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Jest laureatem 12 nagród i wyróżnień artystycznych w wystawach regionalnych i międzynarodowych.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content