2020 – Jury

Jury X Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego Lubaczów 2020 obradowało w dniach 29–30 czerwca 2020 r.

Spośród 360 prac 137 artystów do wystawy pokonkursowej wytypowano 82 rysunki 62 autorów. Wybrano laureata Grand Prix, laureatów nagród, wyróżnień oraz nominacji.

Jurorzy zauważyli, że chociaż konkurs został zorganizowany w trudnym czasie, zaowocował dużym zainteresowaniem ze strony artystów oraz znaczną ilością nadesłanych prac. Z zadowoleniem wskazano na dużą różnorodność stylistyczną i warsztatową ocenianych prac, co pozwala mieć nadzieję na dalszy rozwój tej autonomicznej i niezależnej dziedziny sztuki. Jury obradowało w składzie:

Prof. Leszek Mądzik, przewodniczący jury

Profesor Wydziału Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, prowadził także zajęcia i wykłady na poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 1969 r. zainicjował założenie zespołu, który przyjął nazwę Scena Plastyczna KUL. Jest autorem plakatów i grafiki książkowej. Jako jeden z najwszechstronniejszych polskich twórców znany jest w świecie z sugestywnego i oryginalnego stylu. Jego autorskie przedstawienia brały udział w kilkudziesięciu międzynarodowych festiwalach teatralnych i wystawach. Został laureatem wielu prestiżowych nagród. Jest także autorem scenografii na scenach Polski, Portugalii, Francji i Niemiec. Wraz ze swoimi studentami wystawiał widowiska na zaproszenie uniwersytetów i szkół artystycznych m.in. w Helsinkach, Berlinie, Amsterdamie, Waszyngtonie, San Francisco, Hamburgu, Lyonie i Pradze.

Stanisław Piotr Makara, kurator wystawy pokonkursowej, członek jury

Historyk sztuki, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wieloletni aktor Sceny Plastycznej KUL prof. Leszka Mądzika. Dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie (2005–2019), pomysłodawca, członek jury oraz kurator wszystkich wystaw Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego w Lubaczowie (1993–2020). Autor wielu wystaw z zakresu sztuki współczesnej oraz dziedzictwa kulturowego przygotowywanych w Muzeum Kresów w Lubaczowie, w tym artystów współczesnych, m.in. Pawła Warchoła, Adama Styki, Prota Jarnuszkiewicza, Cypriana Biełańca, Leszka Mądzika, Mariusza Woszczyńskiego, Tadeusza Gustawa Wiktora, Bogdana Topora czy Vangelisa Gknisa.

Prof. Piotr Kielan, członek jury

Malarz specjalizujący się w rysunku oraz fotografii. W 1980 r. rozpoczął studia na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych we Wrocławiu, które ukończył w 1985 r. Dziesięć lat później uzyskał kwalifikacje pierwszego stopnia z malarstwa, po czym rozpoczął działalność dydaktyczną na swej rodzimej uczelni. Od 1999 do 2005 r. zajmował stanowisko kierownika Katedry Malarstwa. Następnie do 2012 był prorektorem ds. artystyczno-badawczo-naukowych wrocławskiej ASP. W 2012 r. został wybrany na rektora tej uczelni (pełnił tę funkcję przez dwie kadencje, do 2020 r.). W 2014 r. otrzymał tytuł naukowy profesora sztuk plastycznych. Jego dorobek artystyczny prezentowany był na kilkunastu wystawach indywidualnych, w tym na ekspozycjach zagranicznych. Brał udział w plenerach i sympozjach artystycznych w kraju i za granicą. Był członkiem jury w 11 prestiżowych konkursach. Kurator i komisarz 32 międzynarodowych i krajowych projektów artystycznych i wystawienniczych. Jego prace można podziwiać w muzeach, a część z nich znajduje się w rękach prywatnych kolekcjonerów w kraju i za granicą.

Dr hab. Antoni Nikiel, prof. UR, członek jury

Absolwent Instytutu Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom obronił w pracowni malarstwa prof. Mariana Stelmasika. Zajmuje stanowisko adiunkta w Zakładzie Malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jego zainteresowania artystyczne obejmują malarstwo i rysunek. Jest członkiem rzeszowskiej grupy artystycznej „Na Drabinie”, Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego „Fraza” oraz Związku Polskich Artystów Plastyków. Ma na swoim koncie 19 wystaw indywidualnych, ponadto uczestniczył w ponad 100 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Jest laureatem 12 nagród i wyróżnień artystycznych w wystawach regionalnych i międzynarodowych. Otrzymał Nagrodę Rektora UR II stopnia.

Prof. Bogdan Topor, członek jury

Uzyskał dyplom na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (filia w Katowicach) w 1987 r. Następnie zajął się pracą dydaktyczną w Pracowni Druku Wklęsłego oraz w Pracowni Działań Rysunkowych w Katedrze Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Jako artysta zajmuje się rysunkiem i grafiką, które traktuje równorzędnie jako pełnoprawne formy wyrazu myśli twórczej. W 2005 r. otrzymał tytuł profesora sztuk plastycznych. Do jego najważniejszych osiągnięć należy zaliczyć udział w kilkunastu wystawach indywidualnych oraz w ponad 60 wystawach zbiorowych w kraju i na świecie. Spośród wielu nagród, których jest laureatem, można wymienić m.in.: Grand Prix Biennale „Wobec Wartości” Katowice 1994, Grand Prix Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego Lubaczów 1993; nominację do Grand Prix Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach 1997; brązowy medal Międzynarodowego Biennale Rysunku i Grafiki w Tajpej 2001. W swej twórczości zajmuje się równolegle rysunkiem i grafiką, traktując obie dyscypliny równorzędnie, jako autonomiczne formy wypowiedzi artystycznej.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój