X Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego - Lubaczów 2020 - ogłoszenie konkursu

Szanowni Państwo!
serdecznie zapraszamy do udziału w Jubileuszowej – X edycji Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego – Lubaczów 2020
 
Konkurs organizowany jest cyklicznie przez Muzeum Kresów w Lubaczowie od 1993 r. i już blisko od 30 lat umożliwia śledzenie zjawisk zachodzących w polskiej sztuce współczesnej, stając się jednocześnie źródłem tworzenia lubaczowskiej kolekcji polskiego rysunku współczesnego, która z kolei obrazuje przemiany zachodzące w tej dziedzinie sztuki.
 
Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do artystów profesjonalnych, posiadających obywatelstwo polskie, którzy swoją twórczość wyrażają w technice rysunku.
 
Prace (maksymalnie 3) wraz z wymaganymi załącznikami można nadsyłać do 22 maja 2020 r. na adres Muzeum Kresów w Lubaczowie (decyduje data stempla pocztowego). Nadesłane prace, wzorem lat ubiegłych, oceniać będzie profesjonalne jury, które wyłoni laureatów konkursu oraz uczestników wystawy pokonkursowej.
 
Wystawa pokonkursowa będzie prezentowana w Galerii Oficyna w Zespole Zamkowo-Parkowym przy Muzeum Kresów w Lubaczowie. Ekspozycji będzie towarzyszył katalog, w którym zostaną zamieszczone reprodukcje wszystkich nagrodzonych i zakwalifikowanych do wystawy prac.
 
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia do pobrania na stronie:
 
Zadanie Jubileuszowa – X edycja Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego – Lubaczów 2020 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury