2023 – Ogłoszenie konkursu

Szanowni Państwo!

serdecznie zapraszamy do udziału w Jubileuszowej XI edycji Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego Lubaczów 2023, odbywającej się w 30-lecie konkursu.

Konkurs, organizowany jest przez Muzeum Kresów w Lubaczowie nieprzerwanie od 1993 r. Wydarzenie umożliwia śledzenie zjawisk zachodzących w polskiej sztuce współczesnej, stając się jednocześnie źródłem tworzenia lubaczowskiej kolekcji polskiego rysunku współczesnego, obrazującej przemiany tej dziedziny sztuki.

Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do artystów profesjonalnych, posiadających obywatelstwo polskie, wyrażających swoją twórczość w technice rysunku.

Prace, maksymalnie trzy, wraz z wymaganymi załącznikami, można nadsyłać do 9 czerwca 2023 r. na adres Muzeum Kresów w Lubaczowie (decyduje data stempla pocztowego). Prace oceniać będzie profesjonalne jury, które wyłoni laureatów konkursu oraz uczestników wystawy pokonkursowej.

Poza nagrodą pieniężną zdobywca Grand Prix będzie miał okazję do zrealizowania indywidualnej wystawy w Muzeum Kresów w Lubaczowie podczas kolejnej edycji Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego w 2026 r.

Wystawa pokonkursowa będzie prezentowana w Galerii Oficyna w Zespole Zamkowo-Parkowym przy Muzeum Kresów w Lubaczowie. Ekspozycji towarzyszyć będzie katalog, w którym zostaną zamieszczone reprodukcje wszystkich nagrodzonych i zakwalifikowanych do wystawy prac.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin >>>
Karta zgłoszenia >>>
Karta zgłoszenia (wersja edytowalna) >>>
Plakat do pobrania >>>

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój