Muzeum Kresów w Lubaczowie

W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zbudujemy zagrodę plebańską

W piątkowe przedpołudnie, 14 lipca 2023 r., dotarła do nas informacja, na którą czekaliśmy do wielu lat. Dzięki zabiegom pani Teresy Pamuły, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, oraz Anny Schmidt, wiceminister rodziny i polityki społecznej, a także staraniom Powiatu Lubaczowskiego, nasze Muzeum otrzymało kolejne środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Dzięki pozyskanym środkom w przestrzeni Zespołu Zamkowo-Parkowego powstanie zagroda plebańska. Wartość inwestycji szacowana jest na 1,2 mln zł, wartość dofinansowania wyniosła zaś 1 760 000 zł. Serdecznie dziękujemy!

Jednym z celów działalności Muzeum Kresów w Lubaczowie jest rewitalizacja Zespołu Zamkowo-Parkowego w Lubaczowie, który jest częścią naszego Muzeum. Nazwa projektu, który złożyliśmy do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, czyli “Budowa Parku Historyczno-Etnograficznego „Przygródek” przy Muzeum Kresów w Lubaczowie”, nawiązuje do tradycyjnego określenia terenu dawnego podgrodzia położonego u stóp nie zachowanego obecnie dawnego zamku. Według opracowanej koncepcji zagospodarowania przyszłego skansenu składać się on będzie z dwóch części – rekonstrukcji uliczki małomiasteczkowej oraz zagrody plebańskiej.

W skład zabudowy małomiasteczkowej wejdą cztery, autentyczne domy drewniane reprezentujące lokalną odmianę architektoniczną (tzw. „styl lubaczowski”), wzniesione na przełomie XIX i XX w. Stworzą one niewielki zespół urbanistyczny, typowy dla dawnej zabudowy małomiasteczkowej regionu lubaczowskiego. Domy mieszkalne pod względem wystroju nawiązywać będą do kultury, zwyczajów i zajęć czterech głównych narodowości współistniejących niegdyś na tym terenie: Polaków, Ukraińców, Żydów i Niemców.

Druga część „Przygródka”, tzw. zagroda plebańska, nawiązywać będzie do bogatych tradycji tzw. Archidiecezji w Lubaczowie, struktury kościelnej funkcjonującej w latach 1946-1992 w zastępstwie pozostałej poza granicami kraju Archidiecezji Lwowskiej. Zwieńczeniem jej istnienia była wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w 1991 r. Zabytkowe budynki drewniane wyróżniać się będą bardziej reprezentacyjnym i rozbudowanym układem przestrzennym. W ramach inwestycji zostanie zrekonstruowana wikarówka, w której będą wyeksponowane znajdujące się w zbiorach muzeum liczne zabytki kultury kresowej ewakuowane po wojnie z ziem wschodnich dawnej Rzeczpospolitej. To właśnie na tę część “Przygródka”, która razem z odtworzoną blisko 10 lat temu wozownią ze Starego Dzikowa będzie tworzyć integralną całość, udało się pozyskać dofinansowanie. Trwają prace także nad odtworzeniem uliczki małomiasteczkowej – w tym roku najpewniej zakończymy prace przy świetlicy wiejskiej z Opaki, dzięki wsparciu Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Województwa Podkarpackiego oraz Powiatu Lubaczowskiego.

Powstanie Parku Etnograficznego „Przygródek” przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej i kulturalnej ziemi lubaczowskiej. Ocalone zostaną również zanikające formy tradycyjnego budownictwa drewnianego oraz przejawy lokalnej historii świadczące o wielokulturowym dziedzictwie Kresów dawnej Rzeczypospolitej.

Inwestycja będzie realizowana przez Powiat Lubaczowski w ścisłej współpracy z naszym Muzeum.

Cieszymy się, że także inne samorządy na terenie naszego powiatu pozyskały środki na prace konserwatorskie, wśród nich m.in. cerkwie w Wielkich Oczach, Prusiu, Lubaczowie, Łukawcu, kościoły w Narolu i Wielkich Oczach, plebania w Cieszanowie czy jeden ze schronów tzw. Linii Mołotowa.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content