Muzeum Kresów - Biblioteka Muzeum

2011

Jan Paweł II w Lubaczowie

2009

Wojna i pamięć

2006

Ze Lwowa do Lubaczowa
Na tułaczym szlaku. Kronika rodziny Herzogów 1866-2000

2005

Przewodnik Muzeum Kresów w Lubaczowie