Jan Paweł II w Lubaczowie

Materiały z sympozjum naukowego zorganizowanego w dniu 3 czerwca 2011 roku w 20. rocznicę wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Lubaczowie

red. S. P. Makara, B. Woch, J. Mazur, „Biblioteka Muzeum Kresów w Lubaczowie”, T. V, Lubaczów 2011, 152 strony, 147 ilustracji, 3 mapy

nakład wyczerpany

Książka zawiera: S.P. Makara, Wstęp. Materiały: bp M. Leszczyński, wizyta Karola Wojtyły – Błogosławionego Jana Pawła II w Lubaczowie w latach 1958-1991; bp M. Buczek, Pielgrzymka Błogosławionego Jana Pawła II do Lubaczowa widziana oczami pracownika kurii arcybiskupiej; W. Bek, Organizacja wizyty Jana Pawła II w Lubaczowie; Ks. J. J. Dudek, „Niezbadane są wyroki Bożej Opatrzności” – moje wspomnienia; D. Sałek, Pamiątki związane z Janem Pawłem II w zbiorach Muzeum Kresów w Lubaczowie; J. Mazur, W perspektywie 20. rocznicy wizyty Jana Pawła II w Lubaczowie