Na tułaczym szlaku. Kronika rodziny Herzogów 1866-2000

Herzog F., Na tułaczym szlaku. Kronika rodziny Herzogów 1866-2000

red. naukowy Z. Kubrak, red. Z. Swatek, wstęp: S. P. Makara, „Biblioteka Muzeum Kresów w Lubaczowie”, T. II, Lubaczów 2006, 147 stron, 28 ilustracji

nakład wyczerpany