Przewodnik Muzeum Kresów w Lubaczowie

red.: S. P. Makara, B. Woch, J. Mazur, tekst: Z. Kubrak, S. P. Makara, J. Mazur, G. Dąbrowski, „Biblioteka Muzeum Kresów w Lubaczowie”, T. I, Lubaczów 2005, 194 strony, 243 ilustracje, 2 mapy

cena: 35.00 PLN