Wojna i pamięć

Przewodnik po miejscach Pamięci Narodowej na terenie powiatu lubaczowskiego. Materiały z sympozjum naukowego zorganizowanego w dniu 4 września 2009r. w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej

red. S. P. Makara, B. Woch, J. Mazur, „Biblioteka Muzeum Kresów w Lubaczowie”, T. IV, Lubaczów 2009, 353 strony, 318 ilustracji, 24 mapy

nakład wyczerpany

Książka zawiera: S.P. Makara, Wstęp. Materiały: Z. Kubrak, Wrzesień 1939 w powiecie lubaczowskim; S. F. Gajerski, Okupacyjne struktury administracyjne na obszarze powiatu lubaczowskiego. Zarys problematyki; T. Bereza, Okupacja sowiecka w powiecie lubaczowskim; W. Wierzbieniec, Formy szukania pomocy i możliwości egzystencji przez Żydów w okresie Holocaustu na terenie obecnego powiatu lubaczowskiego – wybrane aspekty; O. Heumann-Regev, I rzeka płynie nadal; Z. Konieczny, Sprzeczne dążenia Polaków i Ukraińców w latach 1918-1947; D. Sałek, Miejsca Pamięci Narodowej i upamiętnienia wydarzeń z okresu II wojny światowej na obszarze powiatu lubaczowskiego; Wykaz Miejsc Pamięci Narodowej i upamiętnienia wydarzeń z okresu II wojny światowej na obszarze powiatu lubaczowskiego, opr. D. Sałek