Ze Lwowa do Lubaczowa

W 60. rocznicę przeniesienia stolicy arcybiskupów lwowskich do Lubaczowa. Materiały z sympozjum naukowego zorganizowanego w dniu 21 września 2006r. w Muzeum Kresów w Lubaczowie pod honorowym patronatem Jego Eminencji ks. prof. Mariana Kardynała Jaworskiego Metropolity Lwowskiego

red. S. P. Makara, B. Woch, J. Mazur, „Biblioteka Muzeum Kresów w Lubaczowie”, T. III, Lubaczów 2008, 269 stron, 220 ilustracji, 2 mapy

nakład wyczerpany

Książka zawiera: S.P. Makara, Wstęp; ks. kardynał Marian Jaworski, Słowo wstępne. Materiały: ks. bp dr M. Leszczyński, Administratura Apostolska w Lubaczowie w latach 1946-1951; Jubileusz 50- lecie Kapłaństwa ks. bp Jana Nowickiego na podstawie Archidiecezjalnej „Kurendy”; P. Chmielowiec, Obchody Milenium Chrztu Polski w Lubaczowie świetle dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej, S. P. Makara, Administratura Apostolska w Lubaczowie skarbnicą pamiątek lwowskich; ks. bp dr M. Leszczyński, Biskup Marian Rechowicz Administrator Apostolski Archidiecezji Lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie (w 25. rocznicę śmierci 1983-2008); ks. S. J. Burda, Ślady kultu bł. Jakuba Strzemię na terenie Archidiecezji w Lubaczowie; A. Łazar, Ks. Marian kardynał Jaworski; ks. bp. Marian Buczek, Wizyta Jana Pawła II w Lubaczowie i jej wpływ na obudowę struktur Archidiecezji Lwowskiej; prof. dr. hab. M. Wieliczko, Józef Bilczewski i jego dziennik. Sylwetki: J. Burek, Ks. infułat Bronisław Gwóźdź; J. Mazur, Ks. prałat Jakub Winiarz; T. Róg, Ks. kanonik Leon Janczewski; M. Sajkiewicz-Szymoniak, Ks. prałat Józef Kłos; Z. Swatek, Ks. infułat Zygmunt Zuchowski; B. Woch, Ks. kanonik Tadeusz Lewanderski