Muzeum Kresów - Foldery

2015

Radruż. Zespół Cerkiewny 2015
The Orthodox Church Complex in Radruż

2014

Radruż. Zespół Cerkiewny 2014.
Radruż. Zespół Cerkiewny 2014

2013

Wszechświat stał w pokoju świąteczną choinką
Do niepodległości raz jeszcze. 150. Rocznica wybuchu powstania styczniowego

2012

Radruż. Zespół Cerkiewny 2012
Radruż. The Orthodox Church Complex
Powrót ikony
Rysunki i pastele

2011

Płonie ognisko i szumią knieje
Muzeum Kresów Lubaczowie
Paweł Warchoł. Rysunek
Radruż. Zespół cerkiewny-2011

2010

Mariusz Woszczyński. Pejzaże z Kresów
Nikifor. Miasto ze snu prawdziwe

2009

Oblicza ikony

2008

Gdzie się spełnił cud…
Roman Mucha – grafika, rysunek, ekslibris

2007

Hej tam spod Tater
Leon Wyczółkowski – Kresy i nie tylko

2006

Szkła z Huty Kryształowej w starostwie lubaczowskim 1717/1718 – koniec XVIII wieku

2005

Bogu, Ojczyźnie, Bliźniemu.
Mikołaj Dmitruch. Jak Cię widzą, tak Cię malują. Karykatura
Somosierra.
Znak krzyża w plakatach „Solidarności”

2004

Dawny Lubaczów w malarstwie Mikołaja Dmitrucha
Żydzi w Lubaczowie
Rok 44

2003

W służbie publicznej. Z dziejów straży pożarnych

2002

Grzegorz Wajs. Rzeźba
Grafika Romana Muchy. Architektura sakralna okolic Lubaczowa
Marek Dryniak. Rzeźba

2001

Pejzaż Roztocza. Malarstwo Elżbiety Szołomiak
Sztuka Ludowa Kresów
Generał Stanisław Dąbek

2000

Dziedzictwo 2000. Madonny
Dziedzictwo 2000. Kamieniarze z Brusna

1999

Ginące zawody… Tkactwo
Rzeźba lwowska. 2 połowa XVIII w.

1998

Ginące zawody… Bednarstwo, gontarstwo, tokarstwo

1997

Zosia Pazizin - Mikołaj Pazizin. Malarstwo

1996

Przemyśl w grafice Mariana Strońskiego

1992

Muzeum w Lubaczowie

1991

Dawny Lubaczów w malarstwie Mariana Kopfa