Muzeum Kresów - Katalogi

2018

Kwitnące tkaniny. Kwiatowe motywy na tkaninach w kolekcji Muzeum Kresów w Lubaczowie

2016

Soter Jaxa-Małachowski. Marynista z Kresów
Vangelis Gkinis. Eleusis… cztery wspomnienia i sen.
Art Archives. Sztuka i Archiwum

2015

Chleby Europy. Wartość kulturowa chleba w cywilizacji europejskiej

2014

Po drugiej stronie lustra. Jerzy Plucha

2013

W zgodzie z naturą. Życie pasterskie w Europie
Życie po rewolucji. Rolnicy i pasterze młodszej epoki kamienia

2011

Barwy Kresów. Kilimy ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie

2010

Wota Europy. Tradycje wotywne chrześcijańskiego Zachodu i Wschodu

2009

Święty chleb. Polskie opłatki bożonarodzeniowe
Palma wielkanocna w tradycji polskiej

2008

Wspólne korzenie europejskiego dziedzictwa wiejskiego

2007

Janusz Szpyt. Hołd człowieczeństwu
W kręgu historii i tradycji

2006

Krzysztof Krzych. 20 obrazów
Plastyka lubaczowska 2006.
Fajka mniej szkodzi

2005

Mikołaj Pazizin. Impresje lubaczowskie. Malarstwo – rysunek

2004

Pasja tworzenia

2003

Powstanie Styczniowe. Pogranicze cieszanowsko-lubaczowskie
Pod znakiem św. Huberta
Plastyka lubaczowska 2003.

2000

Plastyka lubaczowska 2000.

1999

Pod znakiem św. Floriana

1995

Pod zielonym sztandarem

1994

Darz bór

1991

Dziedzictwo II. Sztuka Kresów

1990

Dziedzictwo.