IV Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego Lubaczów 2002

katalog wystawy pokonkursowej, red. Z. Kubrak, S. P. Makara, Muzeum Kresów w Lubaczowie, Lubaczów 2002, 114 stron, 84 fotografie 

Katalog zawiera materiały z sympozjum naukowego pt.: „Polski rysunek współczesny i jego miejsce w sztuce europejskiej”, która obyła się w dniach 22-23 września 2000r. w Muzeum w Lubaczowie: S. P. Makara, Rola Muzeum w Lubaczowie w popularyzacji polskiego rysunku współczesnego; B. Kubrak, Kolekcja rysunku współczesnego w Muzeum w Lubaczowie; W. Wierzchowska, Czas osobowości, czas rysunku. Próba zastanowienia się nad przyczynami dzisiejszego zainteresowania rysunkiem; S. Z. Kamieński, Rysunek – język sztuki ponad dyscyplinami plastycznymi

cena: 20.00 PLN