wrz 15 2023 - wrz 15 2023

Archiwum Bolesława Fariona. Portrety dawnego Roztocza w negatywach lubaczowskiego fotografa

Wystawa jest częścią muzycznej i fotograficznej podróży w poszukiwaniu portretów dawnego Roztocza, jako obszaru niegdyś o charakterze wielokulturowym. Jej celem jest przybliżenie i popularyzacja wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego Roztocza Wschodniego w jego materialnej, jak i niematerialnej postaci.

Nasza uwaga skupi się na fotografii – spuściźnie lubaczowskiego zakładu fotograficznego Bolesława Fariona, którego archiwum, zawierające 1200 zdjęć Roztocza i jego mieszkańców z lat pięćdziesiątych, sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w., zostało w 2022 r. poddane konserwacji i digitalizacji oraz upublicznieniu na specjalnej stronie internetowej (www.archiwumfariona.pl).

Zbiór fotografii obejmuje okres przemian kulturowych w kulturze wsi i małego miasteczka w płd.-wsch. Polsce. Z jednej strony jest to obraz rzeczywistości, mającej swe początki w XIX i 1. tercji XX w., z drugiej zaś obejmuje on przełamującą dawne schematy współczesność. Konfrontacja, a w zasadzie współistnienie tych dwóch światów widoczne jest zarówno w indywidualnych portretach mieszkańców, wykonywanych w zakładzie fotograficznym w Lubaczowie, jak i widokach wielopokoleniowych rodzin, fotografowanych w trakcie codziennych zajęć domowych i prac rolnych, ale też w czasie świątecznym. Odnalezione fotografie są bezcenne nie tylko jako obiekt historyczny, czy jako źródło inspiracji kulturowej, ale również jako dziedzictwo aktywizujące pamięć lokalnej społeczności – osób starszych, rodzin, czy młodych mieszkańców nie znających tamtych czasów. Wystawa da możliwość dosłownego wejścia w świat fotografa i świat dawnego Roztocza.

Ekspozycji, której kuratorem jest Tomasz Stelmaski, towarzyszyć będzie katalog ze zdjęciami autorstwa Bolesława Fariona, a także tekstami kuratorskimi: Tomasza Stelmaskiego, Roberta Gmiterka i Piotra Zubowskiego.

Wystawa odbywa się w ramach projektu realizowanego przez Muzeum Kresów w Lubaczowie pn. "Fotograficzne i muzyczne portrety dawnego Roztocza", dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2023, a także Powiatu Lubaczowskiego i Województwa Podkarpackiego.

Wernisaż wystawy zaplanowano w budynku muzealnym w Zespole Cerkiewny w Radrużu na niedzielę, 8 października 2023 r. Wystawa dostępna dla zwiedzających w okresie: 8 października 2023 r. – 17 marca 2024 r.
Nazwa wystawy
  • Archiwum Bolesława Fariona. Portrety dawnego Roztocza w negatywach lubaczowskiego fotografa

Miejsce prezentowania
  • Zespół Cerkiewny w Radrużu

Czas trwania
  • 8 października 2023 r. – 17 marca 2024 r.

Opieka kuratorska
  • Tomasz Stelmaski, Piotr Zubowski

Zaproszenie na wystawę >>>

Fotorelacja z otwarcia wystawy >>>

Relacja z wystawy i wydarzeń towarzyszących >>>

Zaproszenie do odwiedzenia strony internetowej z fotografiami B. Fariona >>>

Strona internetowa z fotografiami Bolesława Fariona >>>

 

 

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content