kw. 27 2022 - kw. 27 2022

Kolor. Struktura. Światło. Tkanina unikatowa. Dorota Grynczel (1950–2018), Anna Hlebowicz, Zygmunt Łukasiewicz

W latach 70. Dorota Grynczel i Zygmunt Łukasiewicz studiowali w Pracowni Tkaniny profesora Wojciecha Sadleya, a potem razem na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W latach 2012–2016 Dorota Grynczel była dziekanem Wydziału Malarstwa, zaś Zygmunt  Łukasiewicz do dziś prowadzi farbiarnię w Katedrze Tkaniny na macierzystej uczelni. W latach 2015–2019 w Pracowni Tkaniny doktorantka Anna Hlebowicz wspomagała działania edukacyjne pracowni.

Poprzez obrazy Doroty Grynczel można odkryć, że językiem najbardziej skomplikowanych rytmów kosmicznej natury może być geometria. Światłoczułe tkaniny zachwycają delikatnością materii. Artystka i jej system znaków plastycznych zaczerpniętych z natury  nasuwają pytania o istnienie formy i doskonałość przyrodniczego ładu.

Subiektywne inspiracje kosmiczne Zygmunta Łukasiewicza, płaszczyzny niekiedy zdynamizowane kształtem wytkanym po skosie oraz haptyczność tkanin osadzają percepcję widza pomiędzy mikrokosmosem, a przestrzenią makroświata, rozbudzając ciekawość o granice ludzkiego rozumu i pojmowania.

Zamknięte w geometryczny kształt obrazy Anny Hlebowicz, monochromatyczne, oszczędne, o szarym, błękitnym świetle, niczym „łagodne oko błękitu” z wiersza Norwida, wywołują zadumę nad istotą trwania podmiotów w świecie oraz tworzą mentalną przestrzeń pełną refleksji o nieosiągalności ideału.

Dla każdego z Artystów zasadniczymi komponentami ich twórczej wizji jest światło, kolor oraz struktura. Uporządkowanie, a zarazem pulsujące zawirowania w obrębie faktury, wrażliwość na gradacje barwy, a wreszcie gra formalna i symboliczna pomiędzy światłem „wytkanym” a zewnętrznym, oświetlającym tkaninę – to wspólna przestrzeń twórczej eksploracji oraz punkt wyjścia do budowania dialogu z widzem.

Wystawie towarzyszył katalog ciekawie wydany edytorsko, opatrzony komentarzem, z reprodukcjami prac i biogramami artystów.

Nazwa wystawy
  • Kolor. Struktura. Światło. Tkanina unikatowa. Dorota Grynczel (1950–2018), Anna Hlebowicz, Zygmunt Łukasiewicz

Miejsce prezentowania
  • Galeria Oficyna w Zespole Zamkowo-Parkowym przy Muzeum Kresów w Lubaczowie

Czas trwania
  • 23 października – 31 grudnia 2021 r.

Opieka kuratorska
  • Barbara Kubrak, Jerzy Plucha, prof. Apoloniusz Węgłowski (Galeria TEST)

Zaproszenie na wystawę >>>

Relacja z otwarcia wystawy >>>

Zaproszenie na wystawę (prof. Apoloniusz Węgłowski, dr Anna Chlebowicz) >>>

Relacja z wystawy Katolickie Radio Zamość >>>

 

 

 

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój