wrz 27 2022 - wrz 27 2022

Ignacy Łukasiewicz, człowiek, który zmienił świat. Ignacy łukasiewicz. The man, who changed the world

W 2022 roku obchodzimy 200. rocznicę urodzin Ignacego Łukasiewicza, wielkiego Polaka, filantropa, patrioty, a przede wszystkim twórcy przemysłu naftowego i lampy naftowej. By uczcić jego pamięć i osiągnięcia, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2022 rokiem Ignacego Łukasiewicza. Wystawa, przygotowana przez Muzeum Podkarpackie w Krośnie, jest okazją do przedstawienia starannie opracowanych materiałów ikonograficznych, a także nielicznych pamiątek dotyczących życia i działalności naftowej jednego z najwybitniejszych Polaków.

Wiek XIX to przełomowy okres w dziejach ludzkości, wyróżniający się niespotykanym wcześniej tempem rozwoju myśli technicznej. Swój istotny wkład w światową rewolucję przemysłową i kulturową mieli również znamienici Polacy. Naukowcy i wynalazcy, tacy jak Maria Skłodowska-Curie i Jan Szczepanik, a także artyści i poeci związani z nurtem pozytywizmu: Bolesław Prus i Henryk Sienkiewicz, którzy poprzez swoje twórcze dokonania wnieśli nieoceniony wkład w rozwój cywilizacyjny Europy i świata. Takim zasłużonym naukowcem i wynalazcą był z całą pewnością Ignacy Łukasiewicz, którego pionierska działalność naftowa dała początek jednej z najważniejszych obecnie gałęzi przemysłu na świecie. Pierwsza kopalnia ropy naftowej, założona w 1854 roku w Bóbrce przez nieformalną spółkę Ignacego Łukasiewicza, Tytusa Trzecieskiego i Karola Klobassy, stała się impulsem do wydobywania tego surowca na skalę przemysłową.

Istotnym elementem wystawy jest również prezentacja jednej z najcenniejszych na świecie kolekcji lamp naftowych, znajdującej się w zbiorach Muzeum Podkarpackiego w Krośnie oraz wiernej kopii prototypu pierwszej lampy naftowej Ignacego Łukasiewicza, wykonanej przez Adama Bratkowskiego w 1853 roku. Lampa ta była używana przez Ignacego Łukasiewicza i Jana Zeha, współwynalazcę nafty oświetleniowej, wyłącznie do celów laboratoryjnych, co umożliwiło konstrukcję w pełni funkcjonalnych lamp, z których pierwsza zapłonęła 31 lipca 1853 roku podczas nocnej operacji przeprowadzonej w Szpitalu u Pijarów na lwowskim Łyczakowie. Doskonałym uzupełnieniem wystawy prezentującej dokonania Ignacego Łukasiewicza są fotografie różnorodnych lamp naftowych, zarówno tych najcenniejszych, bogato zdobionych lamp salonowych, jak i tych najpopularniejszych i najprostszych. Lampy naftowe pojawiły się w domach milionów ludzi na całym świecie zaledwie już po kilku latach od wynalezienia nafty, a tanie i doskonałej jakości światło przestało być przywilejem ludzi bogatych.

Wystawa dostępna w języku polski i angielskim.

Prezentacja wystawy w Lubaczowie jest częścią "Września z Łukasiewiczem", przygotowanego wspólnie przez Muzeum Kresów w Lubaczowie, Gminę Lubaczów i Województwo Podkarpackie w ramach Festiwalu Dziedzictwa Kresów.

Więcej informacji o wystawie można znaleźć na stronie internetowej Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.

Nazwa wystawy
  • Ignacy Łukasiewicz, człowiek, który zmienił świat. Ignacy łukasiewicz. The man, who changed the world

Miejsce prezentowania
  • Rynek w Lubaczowie

Czas trwania
  • 8–30 września 2022 r.

Opieka kuratorska
  • Krzysztof Gierlach, Muzeum Podkarpackie w Krośnie

 

 

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój