mar 18 2023 - mar 18 2023

Na pomoc! Sobieski zwycięża Tatarów

350 lat temu okolice Lubaczowa były świadkami niezwykłych wydarzeń. Wojska polskie pod wodzą hetmana Sobieskiego ścigały tutaj tatarskie czambuły. Przebieg tej wspaniałej kampanii można poznać z licznych źródeł z epoki. Ich język może się jednak wydać trudny i archaiczny. Szkoda, że dzisiaj nie można porozmawiać z uczestnikami tych wydarzeń. Ale czy na pewno?

Wystawa „Na pomoc! Sobieski zwycięża Tatarów” to wyobrażony wywiad z hetmanem Janem Sobieskim, udzielony francuskiej gazecie „La Gazette”. Mamy nadzieję, że stanie się on namiastką kontaktu z tym wielkim człowiekiem.

Na całość ekspozycji składa się 7 rollup-ów, na których hetman Sobieski barwnie odpowiada na pytania dotyczące sytuacji Rzeczpospolitej w 1672 r., wojny z Turcją i Tatarami. Wyjaśnia znaczenie ważniejszych pojęć wywodzących się z języka tatarskiego oraz opisuje, w jaki sposób walczyli. Przyszły król Rzeczypospolitej opowiada o historii swojej rodziny. Oprócz tego przedstawia charakterystykę swoich oddziałów i cały przebieg wyprawy na czambuły. Ostatnia część omawia dziedzictwo i upamiętnienia tych wydarzeń na ziemi lubaczowskiej. Całość wzbogacona jest o rozmaite ilustracje, mapy i ryciny z epoki. Zamieszczone zostały również cytaty ze źródeł, a także osie czasu dla lepszego zrozumienia chronologii przedstawionej tematyki.

Za przygotowanie i oprawę graficzną wystawy odpowiedzialni byli członkowie stowarzyszenia Pospolite Ruszenie we współpracy z pracownikami Muzeum Kresów w Lubaczowie: Januszem Mazurem i Piotrem Zubowskim. Wystawa jest jednym z efektów projektu pn. „Na pomoc! Sobieski zwycięża Tatarów – gra i działania edukacyjne w 350. rocznicę «wyprawy na czambuły»”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Patriotyzm jutra” realizowanego przez Muzeum Historii Polski.

Nazwa wystawy
  • Na pomoc! Sobieski zwycięża Tatarów

Miejsce prezentowania
  • Wystawa była eksponowana w trakcie realizacji projektu pt. „Na pomoc! Sobieski zwycięża Tatarów – gra i działania edukacyjne w 350. rocznicę «wyprawy na czambuły»”

Czas trwania
  • Wystawa była prezentowana premierowo w październiku 2022 r., obecnie istnieje możliwość jej wypożyczenia

Twórcy
  • Łukasz Wrona, Mateusz Białowiejski, Janusz Mazur, Piotr Zubowski, Anna Sowińska

Wystawa „Na pomoc! Sobieski zwycięża Tatarów” w wersji elektronicznej >>>

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content