Pejzaże z Kresów. Mariusz Woszczyński

Kresy ciągle są przedmiotem zainteresowania współczesnych polskich artystów. Swoje fascynacje kresowe zaprezentował podczas Nocy Muzeów 2010 dr hab. Mariusz Woszczyński, wybitny malarz i grafik, wykładowca w pracowni rysunku na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Chocim, Kamieniec Podolski, Okopy Świętej Trójcy, Poczajów, Krzemieniec, to tylko niektóre kresowe miejscowości wypełnione pamiątkami przeszłości, które stały się inspiracją dla prac malarskich Mariusza Woszczyńskiego. Tworzone z dużą swobodą, może nawet ze swego rodzaju dziecięcą naiwnością i prostotą, są zapisem wrażeń artysty z pobytu na Kresach. Są jego swoistą podróżą sentymentalną do miejsc ciągle żywych i obecnych w kulturze polskiej. Z ziemią lwowską artysta związany jest zresztą więzami rodzinnymi. Stąd doskonale czuł się w Lubaczowie, uczestnicząc w wernisażu wystawy. Dzięki swej bezpośredniości i swobodzie od razu zyskał tu wielu przyjaciół.

Wystawie malarstwa Mariusza Woszczyńskiego, która czynna jest w sezonie wakacyjnym w głównym gmachu muzeum, towarzyszy folder opracowany przez komisarz wystawy Barbarę Kubrak.

(J. M.)