Barwy Kresów. Kilimy ze zbiorów Muzeum Kresów Lubaczowie

Od marca do października 2011 roku Wschód połączył się z Zachodem! Duże i małe ośrodki kulturalne Polski i Ukrainy złączyła wspólna idea Międzynarodowego Festiwalu Huculskiego „Słowiańska Atlantyda” w 40. rocznicę śmierci Stanisława Vincenza. Głównym organizatorem festiwalu był CENTRALNY OŚRODEK TURYSTYKI GÓRSKIEJ PTTK w Krakowie. Celem festiwalu jest upowszechnienie spuścizny Stanisława Vincenza, prekursora idei integracji europejskiej, jak również promocja wschodniokarpackiego regionu Huculszczyzny - „Słowiańskiej Atlantydy”- mitycznej krainy, nosicielki wartości zagubionych przez współczesną cywilizację.

W gronie partnerów Festiwalu Huculskiego „Słowiańska Atlantyda” jest również Muzeum Kresów w Lubaczowie.

W niedzielę 20 marca 2011 r. w lubaczowskim Muzeum odbył się wernisaż wystawy: „Barwy Kresów. Kilimy ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie”. Sztuka kilimu jest ważnym elementem kultury południowo-wschodnich terenów dawnej Rzeczypospolitej. Trudno wyobrazić sobie wystrój wnętrza domu kresowego bez barwnego kilimu. Do najbardziej efektownych należą kilimy huculskie, które na przełomie XIX i XX w. inspirowały wyroby kresowych wytwórni kilimów, m. in. w Kosowie koło Kołomyi (Pokucie) i Glinianach pod Lwowem. Z tych ośrodków pochodzi znaczna część lubaczowskiej kolekcji kilimów, licząca obecnie prawie trzydzieści tego typu obiektów. Źródła kilimkarstwa huculskiego, a następnie jego rozwój i stan obecny będzie tematem wykładu pt.: „Kilimy – fenomen kultury huculskiej”, który zaprezentuje Jarosława Tkaczuk, dyrektor Muzeum Pokucia i Huculszczyzny w Kołomyi, gość specjalny lubaczowskiego pokazu.

Wystawie towarzyszyła książeczka z fotografiami obiektów i tekstem Janusz Mazura.

Ekspozycja czynna była od 20 marca do 20 maja 2011r.

(J. M.)