Płonie ognisko w lesie. 100 lat harcerstwa na ziemi lubaczowskiej

W niedzielę 18 września 2011 r. w starych murach Muzeum Kresów w Lubaczowie rozbrzmiały głośne harcerskie śpiewy, które uświetniły otwarcie nowej wystawy pt. „Płonie ognisko i szumią knieje. 100 lat Harcerstwa na ziemi lubaczowskiej (1911-2011)”. Na wystawie zgromadzono obiekty ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie, Archiwum Hufca ZHP Lubaczów, Stary Dzików i Narol oraz ze zbiorów prywatnych. Ekspozycja prezentuje stuletnią tradycję ruchu harcerskiego na ziemi lubaczowskiej.

Otwarcie wystawy uświetnili swą obecnością licznie przybyli harcerze działający oraz dawniej należący do tego ruchu. Wspólnie odśpiewali pieśń „Płonie ognisko”, która dała tytuł wystawie. Dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie powitał gości w tym: hm. Danutę Kacprzak – Komendanta Hufca ZHP Lubaczów, hm. Jana Serafina – Komendanta Kręgu Seniora ZHP Lubaczów, hm. Jerzego Mulaka– Komendanta Hufca Lubaczów w latach 1984 – 1995, hm. Stanisławę Zając – długoletniego Komendanta Hufca Stary Dzików, hm. Julię Jędruchów – obecnego Komendanta Hufca Stary Dzików, hm. Wiesława Zdybka – ostatniego Komendanta Hufca Narol oraz Mieczysława Argasińskiego – wieloletniego harcerza, instruktora, autora książki „W służbie Ojczyźnie. Zarys dziejów harcerstwa lubaczowskiego w latach 1934-1949”, Marka Wiśniewskiego – Zastępcę Przewodniczącego Rady Powiatu, Zygmunta Kubraka – dyrektora seniora Muzeum Kresów, a także licznie przybyłych zuchów i harcerzy.

Odczytano list Wojewody Podkarpackiego oraz list Wiesławy Domagała – Komendanta Chorągwi Podkarpackiej. Głos zabrała hm. Danuta Kacprzak przybliżając bieżące działania Hufca Lubaczów. Jan Serafin zwrócił uwagę na potrzebę pielęgnowania historii harcerstwa na ziemi lubaczowskiej oraz docenił pracę jaką wykonał komisarz wystawy Dariusz Sałek z pomocą hm. D. Kacprzak gromadząc obiekty na wystawę. Mieczysław Argasiński przybliżył kilka wydarzeń z życia dawnego harcerstwa w Lubaczowie.

Komisarz wystawy oprowadził gości po ekspozycji zwracając uwagę na źródła z jakich pozyskał obiekty oraz opowiedział o tworzeniu samej wystawy w oparciu o archiwalia, relacje oraz publikacje.

Wystawa w Muzeum Kresów w Lubaczowie będzie czynna do końca 2011 roku.