W drodze na Kresy

3 czerwca 2011 r. w Muzeum Kresów w ramach obchodów 20. rocznicy pobytu Jana Pawła II w Lubaczowie odbyła się sesja naukowa poświęcona wizycie Ojca Świętego połączona z wystawą „Jan Paweł II w Lubaczowie” i promocja okolicznościowych wydawnictw.

Na kilkudziesięciu planszach pokazano najważniejsze etapy papieskiego pobytu w Lubaczowie. Wizyta, połączona z noclegiem w kurii biskupiej, trwała niemal dokładnie piętnaście godzin. Były to niewątpliwie najważniejsze godziny w tysiącletnich dziejach Lubaczowa. Nic też dziwnego, że każda ekspozycja fotografii i pamiątek związanych papieskim pobytem w Lubaczowie posiada wyjątkowy charakter i spotyka się ze wzruszającym odbiorem szczególnie ze strony mieszkańców Lubaczowa, świadków tego wydarzenia.

Na wystawie zaprezentowano zarówno te znane już fotografie, reprodukowane w prasie, czy okolicznościowych publikacjach, ale też zaprezentowane te mniej znane, czy w ogóle dotychczas nie udostępniane. Tak więc obok fotografii Arturo Mari, osobistego fotografa papieża, pokazano po raz pierwszy wybór fotografii Tadeusza Budzińskiego, znanego rzeszowskiego fotografa, który uczestniczył również w lubaczowskim spotkaniu z Janem Pawłem II, oraz zdjęcia mieszkańców Lubaczowa uczestniczących w tym wydarzeniu, a szczególnie lubaczowskiej fotografik Franciszki Hedel. Fotografiom towarzyszy tekst przybliżający tło historyczne, jak i sam przebieg papieskiej wizyty.

Wystawie i sesji naukowej towarzyszyła również promocja specjalnie wydanego na okazję 20. rocznicy papieskiej wizyty albumu „W drodze na Kresy” oraz książki „Jan Paweł II w Lubaczowie. Materiały z sympozjum naukowego zorganizowanego w dniu 3 czerwca 2011 r. w 20. rocznicę wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Lubaczowie” (Tom V serii: „Biblioteka Muzeum Kresów w Lubaczowie”).

Papieski album powstał we współpracy z parafią konkatedralną w Lubaczowie. Zamieszczono w nim pokazane częściowo właśnie na wystawie fotografie ukazujące przygotowania oraz przebieg dwudniowej wizyty Ojca Świętego w Lubaczowie w 1991 r. Album opatrzony jest słowem wstępnym kardynała Mariana Jaworskiego Arcybiskupa Seniora Metropolii Lwowskiej oraz pasterzy Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Bpa Wacława Depo i Bpa Mariusza Leszczyńskiego. Album opatrzono także tekstem w języku angielskim, co jest ważne dla szerszej promocji lubaczowskiego pobytu Jana Pawła II.

Połączenie trzech elementów - wystawy, sesji, promocji okolicznościowego albumu i książki, prezentującej materiały z sesji już w dniu, w której się odbyła, to doskonała forma promocji wydarzenia, bez którego nie można wyobrazić sobie współczesnej historii Kresów. Tym bardziej, że odwiedziny Ojca Świętego Jana Pawła II w Lubaczowie były preludium do Jego słynnej wizyty we Lwowie. W 1991 roku nie było to jeszcze możliwe, ale dziesięć lat później, w 2001 roku już tak. Stąd też tytuł lubaczowskiego albumu - „W drodze na Kresy”.

(J. M.)