Podróż Życia. Skrzynie, kufry i walizki ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie

W przedświąteczny czas, w niedzielę 16 grudnia 2012 r. do Muzeum Kresów w Lubaczowie przybyło wielu mieszkańców miasta i okolic na otwarcie wystawy pt „Podróż życia - skrzynie, kufry I walizki ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie". Wystawie towarzyszyło wręczenie nagród laureatom IX edycji konkursu "Najpiękniejsza ozdoba choinkowa".
Już od progu zaproszonych gości przywitały kolędy śpiewane przez Zespół Śpiewaczy „Stokrotki" z Cewkowa Woli. Wszystkich przybyłych przywitał Stanisław Piotr Makara dyrektor muzeum. Następnie głos zabrał Józef Michalik Starosta Lubaczowskl. Janusz Mazur, kurator wystawy, krótko przedstawił ideę wystawy oraz opowiedział o historii wyeksponowanych skrzyń, walizek I kufrów. Ekspozycja ma na celu przybliżyć rolę tych sprzętów w swoiście pojmowanej „podróży życia". Zostały m.in. pokazane skrzynie posagowe, wyroby ośrodka stolarskiego w Jaworowie. Malowane skrzynie jaworowskie stały się na przełomie XIX i XX w. jednym z wyznaczników kultury ludowej regionu lubaczowskiego. Naturalną kontynuacją skrzyń stały się duże kufry i mniejsze kuferki, służące do odbywania różnego rodzaju podróży. W okresie po II wojnie światowej skrzynie stały się również niezbędnym sprzętem wykorzystanym do ewakuacji polskiego dziedzictwa kulturowego z Kresów. Wystawę zorganizowano przy pomocy: Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie, Muzeum Kultury Ludowej Kolbuszowej, Muzeum w Przeworsku I Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.