Do niepodległości raz jeszcze

 

Wystawa czasowa: „Do niepodległości raz jeszcze. 150 rocznica wybuchu powstania styczniowego”.

 W dniu 3 marca 2013 r. o godz. 11.00 otwarta została w budynku głównym Muzeum Kresów w Lubaczowie wystawa czasowa „Do niepodległości raz jeszcze. 150. rocznica wybuchu powstania styczniowego”, która to rozpoczęła cykl wydarzeń upamiętniających powstanie styczniowe. Na wystawie można zapoznać m.in. z się z historią przygranicznych powiatów galicyjskich: cieszanowskiego i lubaczowskiego w latach 1863 – 1864 i roli, jaką odegrały w Powstaniu Styczniowym, szczegółami dotyczącymi dwóch bitew pod Kobylanką w dniach 1 i 6 maja 1863 r. oraz muzealiami z epoki., pamiątkami powstańczymi i uzbrojeniem. Po otwarciu dr. Jacek Feduszka z Muzeum Zamojskiego w Zamościu zaprezentował referat pt.  „Zwycięskie bitwy pod Kobylanką 1 i 6 maja 1863 r. w relacjach uczestników i świadków”.

Do wystawy czasowej przygotowano szereg działań edukacyjnych o tematyce powstańczej m.in. lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży, które odbywać się będą w miarę potrzeb przez okres całego 2013 r. oraz powiatowy konkurs wiedzy historycznej dla młodzieży gimnazjalnej „Dziedzictwo”.  Dzieje i kultura powiatu lubaczowskiego pod hasłem „150. rocznica wybuchu powstania styczniowego. Rola pogranicza lubaczowsko – cieszanowskiego w powstaniu styczniowym ”, który będzie realizowany w połowie 2013 r.

Wystawa czynna do 10 maja 2013 r.