Najlepsze Dyplomy ASP

 

W Galerii Oficyna Muzeum Kresów w Lubaczowie można oglądać wystawę prezentującą najlepsze prace z 2012 roku absolwentów Akademii Sztuk Pięknych. Prace zostały zgłoszone do 4. edycji ogólnopolskiego przeglądu Najlepszych Dyplomów Akademii Sztuk Pięknych.
W Lubaczowie prezentowane są prace absolwentów z ASP w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku i Krakowie. Główną nagrodę przyznano absolwentce uczelni krakowskiej Katarzynie Kukule za zestaw prac „Kraina mlekiem i miodem płynąca”.  Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonorowano prace Mateusza Bykowskiego (ASP Gdańsk) „Dobranoc, do widzenia, cześć, giniemy”,  Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska otrzymała Katarzyna Szeluk (ASP Wrocław) „Kicz jako sztuka emocjonalna”. W lubaczowskim muzeum można również obejrzeć prace Cezarego Poniatowskiego ( ASP Warszawa) „Struktury brutalne”, Tomasza Krzpieta (ASP Warszawa) „Adam” – zdjęcie rzeźby, Zuzanny Piętkowskiej ( ASP Warszawa) „Czyste abstrakcje mogą prowadzić do niekoniecznie pożądanych skojarzeń”.
Wystawa czynna do 07 marca 2013 r.