Życie po rewolucji. Rolnicy i pasterze młodszej epoki kamienia.

W dniu 24 listopada 2013 r. o godz. 11.00 w budynku głównym Muzeum Kresów w Lubaczowie otwarta została wystawa czasowa „Życie po rewolucji. Rolnicy i pasterze młodszej epoki kamienia”.

Celem wystawy jest przybliżenie problematyki rewolucji neolitycznej czyli przejścia społeczeństw prahistorycznych od zbieractwa i łowiectwa do uprawy roli i hodowli zwierząt.

Na planszach informacyjnych będzie można prześledzić migrację pierwszych rolników z terenu żyznego półksiężyca - kolebki gospodarki wytwórczej do południowo-wschodniej Europy i przystosowanie się tych grup ludzkich do życia na Starym Kontynencie.

Na ekspozycji podziwiać można liczne neolityczne naczynia gliniane. Wśród nich wymienić należy czarki malowane w geometryczne motywy szachownicy wiązane z kulturą wołyńsko lubelską, naczynia zasobowe kultury pucharów lejkowatych oraz puchary i amfory kultury ceramiki sznurowej. Licznie reprezentowane są zabytki związane z tkactwem - ciężarki tkackie oraz przęśliki będące obciążnikami do wrzecion. Prezentowane są również narzędzia codziennego użytku wykonane z krzemienia, kamienia i kości. Zobaczyć można również miedziany naszyjnik wchodzący w skład wyposażenia pochówku kultury ceramiki sznurowej odkrytego podczas badań wykopaliskowych w Klekaczu w powiecie tomaszowskim.

Ważnymi elementami ekspozycji są rekonstrukcje obozowiska neolitycznego i pochówku kultury środkowodnieprzańskiej odkrytego w Młodowie.

Wystawę przygotowano ze zbiorów Muzeum Zamojskiego w Zamościu, Muzeum im. ks. S. Staszica w Hrubieszowie, Muzeum Regionalnego im. J. Petera w Tomaszowie Lubelskim oraz Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Ekspozycja dla zwiedzających czynna będzie do 2 lutego 2014 r.