Adam Styka - Malarstwo - otwarcie wystawy

16 lutego w Muzeum Kresów w Lubaczowie, w „Galerii Oficyna” otwarto wystawę malarstwa prof. Adama Styki.

Wernisaż wystawy znakomitego malarza abstrakcjonisty Adama Styki spotkał się z żywym zainteresowaniem i to nie tylko miłośników współczesnego malarstwa. Przybyli licznie goście, także włodarze powiatu i miasta: starosta lubaczowski Józef Michalik oraz burmistrz Lubaczowa Maria Magoń. Gości tradycyjnie powitał, zaprezentował publiczności artystę oraz jego twórczy dorobek dyrektor muzeum Stanisław P. Makara. Swoimi refleksjami podzielili się również Józef Michalik i Maria Magoń. Głos zabrał także główny „sprawca” całego wydarzenia autor wystawy Adam Styka:

„...Od studiów wiedziałem, że będę tworzył abstrakcję. Było to dla mnie zupełnie zrozumiałe, tym bardziej, że kończyłem uczelnię, w której wykładał jeden z najwybitniejszych polskich artystów, malarz abstrakcjonista, twórca kierunku zwanego unizmem, Władysław Strzemiński – wspominał artysta.

Początki kariery artystycznej Adama Styki przypadają na lata 60. XX. powstaje wówczas seria obrazów – reliefów tzw. „Stymulatorów”, których jednak nie zobaczymy na wystawie - „rozeszły się po całym świecie” i dziś cieszą oczy kolekcjonerów sztuki. Do reliefów artysta już nie powrócił między innymi ze względu na trudność zdobycia deficytowego towaru, jakim w latach 70. była blacha. W 1979 r. Adam Styka maluje jeden z pierwszych, abstrakcyjnych obrazów „Fioletowe drzewo”. Potem powstają kolejne płótna, w których malarz dąży do coraz większej syntezy i uproszczeń. Swoim pracom artysta nadaje tajemniczo brzmiące tytuły lub po prostu oznacza je numerami.

Na wystawie w Lubaczowie zobaczyć można kilkadziesiąt obrazów malarza. Wszystkie zwracają uwagę niezwykłą precyzją wykonania, znamiennym dla artysty malarskim językiem, bogatą i wysmakowaną kolorystyką, niezwykłym i przejmującym światłem. Wystawie towarzyszy także ciekawie edytorsko wydany album.

Polecamy Państwu to godne uwagi artystyczne wydarzenie, „Adam Styka. Malarstwo.