Prot Jarnuszkiewicz. Fotografia - otwarcie wystawy

W niedzielę 25 stycznia 2015 r. o godz. 11.00 została otwarta wystawa fotografii Prota Jarnuszkiewicza, wykładowcy warszawskiej ASP i czynnego zawodowo fotografa, reżysera światła.

Autor zdjęć obecny na otwarciu mówił o swoich pracach jako o swoistej opowieści o człowieku  w przestrzeni oraz o funkcjonowaniu  przestrzeni wokół człowieka. Fotografie zostały zrealizowane w technice analogowej , wykorzystane zostały długie czasy naświetlania, jedynie wydruk jest cyfrowym elementem prezentowanych prac. Artysta wyraził nadzieję, że właśnie ten „analogowy duch” wzbudzi widzów do refleksji.

Prot Jarnuszkiewicz urodził się w Warszawie w 1977 roku. Ukończył wyższe studia na Wydziale Operatorskim PWSFTviT im. Leona Schillera w Łodzi, uczęszczając jednocześnie na zajęcia na Wydziale Fotografii (studia zaoczne). W 2002 roku uzyskał dyplom i tytuł magistra sztuki, w 2005 roku tytuł doktora sztuki filmowej w dyscyplinie Fotografia, w 2010 roku tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych (w dyscyplinie Sztuki Piękne), a następnie stanowisko profesora Akademii Sztuk Pięknych (profesor nadzwyczajny). 

Pracuje czynnie jako fotograf, prowadząc własne studio. Oprócz praktyki zawodowej, w której styka się z różnorodnymi firmami, teatrami i wydawnictwami, zajmuje się również dydaktyką, prowadząc zajęcia w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych (Prodziekan Wydziału Sztuki Mediów i Scenografii) oraz w Warszawskiej Szkole Filmowej.

Wystawa czynna: 25 stycznia – 28 lutego 2015 r.