Czerwień, gród między Wschodem a Zachodem

Wystawę przygotowało Muzeum Regionalne im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim. Przedstawia ona wyniki badań archeologicznych prowadzonych w ciągu ostatnich kilku lat w miejscowości Czermno, niedaleko Tyszowiec (pow. tomaszowski). Zabytki pochodzą z okresu między X a XIV wiekiem.  Na wystawie można obejrzeć interesujące przykłady biżuterii srebrnej, pieczęcie książąt ruskich, plomby handlowe świadczące o ożywionej wymianie towarów, militaria, w tym groty strzał typu ruskiego, zachodniosłowiańskiego i mongolskiego oraz wiele zabytków prezentujących życie codzienne i zajęcia miejscowej ludności.

Wystawa czynna do końca sierpnia 2015 r.