Antoniny po pożodze

„Antoniny po pożodze”, to tytuł wystawy fotograficznej, która na przełomie sierpnia i września br zagościła w Muzeum Kresów w Lubaczowie.
Miejsce ekspozycji jest jak najbardziej adekwatne do tematyki ekspozycji - ukazuje bowiem piękno i tragizm Kresów, a w tym jednostkowym przykładzie: świetność i upadek jednej z najpiękniejszych rezydencji kresowych - Zespołu Pałacowego Potockich w Antoninach, na terenie staropolskiego województwa wołyńskiego (ob. Obwód Chmielnicki na zachodniej Ukrainie).
Wystawę przygotowali w 2015 roku Teresa i Wrzesław Żurawscy we współpracy z Małgorzatą Sońską dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie i pracownikami tej instytucji.
Na kilkudziesięciu planszach zaprezentowana jest spuścizna kulturowa rezydencji antonińskiej w największym okresie jej rozwoju, czyli na przełomie XIX i XX wieku. Dokonane wówczas przez Józefa Potockiego inwestycje uczyniły kompleks antoniński perłą architektoniczną. Walory estetyczne budynków pałacowych i towarzyszących im zabudowań, wzbogacał wystrój wnętrz z kolekcją dzieł sztuki i obszerną biblioteką. Dumą majątku była cenna stadnina zarodowa koni arabskich oraz równie wartościowa i unikalna kolekcja trunków zgromadzona w pałacowych piwnicach.
Wszystko to przepadło w bolszewickiej pożodze w sierpniu 1919 roku. Ocalały do dziś jedynie skromne i w dużym stopniu już zdewastowane relikty dawnej zabudowy.
Pozostała więc już tylko pamięć o dawnej świetności polskiej kultury dworskiej na Kresach, zapisana na fotografiach i utrwalona w przekazach historycznych.