Kwiaty i ptaki czterech pór roku w sztuce Japonii i Zachodu

to wystawa przybliżająca japońskie zamiłowanie do natury i subtelności przejawiające się w twórczości inspirowanej przyrodą. Motyw „kwiatów i ptaków” to charakterystyczny element japońskiej twórczości artystycznej. Na wystawie prezentowane są obiekty użyczone przez Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie, Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Muzeum Narodowe w Krakowie oraz Klasztor oo. Franciszkanów w Krakowie.

Kurator wystawy: Anna Król – Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie