Józefa Lewkowicza powrót do korzeni. Drzeworyt płazowski i kamieniarstwo bruśnieńskie

W budynku muzealnym przy Zespole Cerkiewnym w Radrużu – Oddziale Muzeum Kresów w Lubaczowie zaprezentowana została wystawa pt.: „Józefa Lewkowicza powrót do korzeni. Drzeworyt płazowski i kamieniarstwo bruśnieńskie”. Ekspozycję udostępniono w dniach od 20 września do 30 listopada 2020 roku.

Wystawa stanowi podsumowanie stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przyznanego Józefowi Lewkowiczowi z Nowego Sioła k. Cieszanowa. Józef Lewkowicz (ur. 1959r.) to samorodny, utalentowany artysta rzeźbiarz i społecznik, popularyzator sztuki ludowej na ziemi lubaczowskiej, jeden z najaktywniejszych członków Stowarzyszenia Twórców Sztuki Ziemi Lubaczowskiej. W ramach ministerialnego stypendium twórca podjął się próby reaktywowania ludowych tradycji na ziemi lubaczowskiej w zakresie drzeworytu płazowskiego i kamieniarstwa bruśnieńskiego. W budynku muzealnym w Zespole Cerkiewnym w Radrużu prezentowane zostały trzy jednostronne i jeden dwustronny klocek drzeworytniczy wraz z odbitkami (wśród nich m.in. wizerunek św. Antoniego Padewskiego, św. Kazimierza, św. Mikołaja oraz Chrzest Chrystusa), a także cztery rzeźby, powstałe m. in. na wzór rzeźb z cmentarza w Nowym Siole, przedstawiające anioły i Matkę Bożą z Dzieciątkiem. Ekspozycję uzupełnią nowodruki drzeworytów płazowskich z klocków przechowywanych w zbiorach Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie oraz Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

Współorganizatorem wystawy jest Stowarzyszenie Pasjonatów Ziemi Lubaczowskiej „Tegit et Protegit” z Horyńca-Zdroju, a jej partnerami: Powiat Lubaczowski, Gmina Cieszanów, Gmina Narol, Gmina Horyniec-Zdrój, Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie, Fundacja Banku Spółdzielczego w Lubaczowie, Nadleśnictwo Narol oraz Nadleśnictwo Lubaczów. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła TVP3 Rzeszów.