Dotknąć niepojętego. Ikony. Sebastian Niestój

Autorem wystawy jest krakowski ikonograf Sebastian Niestój. Artysta zainteresował się malarstwem ikonowym już w latach młodzieńczych, kiedy po raz pierwszy zobaczył starą ikonę Matki Bożej Kazańskiej. Kursy ikonograficzne przy Parafii Prawosławnej w Krakowie (wśród nich kurs technicznego rysunku ikonograficznego i kurs pozłotniczy), w trakcie których doskonalił swój warsztat pozwoliły mu na usamodzielnienie się, wypracowanie własnego stylu oraz otwarcie Pracowni Ikony („Icons the language of art”) w Krakowie.
Sebastian Niestój wystawiał w cerkwi pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Krakowie, z okazji 100-lecia istnienia parafii prawosławnej w Krakowie i 13-letniej działalności pracowni ikonograficznej, w Domu Polskim w Londynie – wystawa „The soul’s journey through art” oraz w Supraślu.
Ikony Sebastiana Niestoja znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce, Austrii, Niemczech oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki. Można podziwiać je także w cerkwi pw. Świętych Kosmy i Damiana w Zapałowie oraz cerkwi pw. Świętej Trójcy w Tarnogrodzie.
Na wystawie w Zespole Cerkiewnym w Radrużu znalazły się ikony ze zbiorów prywatnych ikonografa: wizerunki oraz sceny z życia Chrystusa i Maryi, a także przedstawienia świętych: św. Szymona Słupnika, św. Olgi, św. Leoncjusza Tarnogrodzkiego, św. Onufrego, św. Matrona Moskiewskiej, św. Sergiusza Sarowskiego, św. Anny, św. Tatiany, św. Pantalejmona oraz cara Mikołaja II, świętego rosyjskiego Kościoła Prawosławnego oraz kilka ikon Agnieszki Teklińskiej – Cichy. Ikonopisarka podobnie, jak Sebastian Niestój związana była z Pracownią Ikonograficzną przy Parafii Prawosławnej w Krakowie, a obecnie prowadzi własną pracownię w Krakowie „Adoro Ikony”.
Zgodnie z ideą wystawy, ekspozycje wzbogacono o zabytki ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie, ikony pochodzące z XVIII i XIX w.
Na wystawie pojawił się też warsztat ikonopisarza, materiały i narzędzia: poduszka, wazelina i nóż pozłotniczy, olifa do zabezpieczania ikon, medium i werniks do tempery woskowej, punce do złota.
Opiekę kuratorską nad wystawą pełnił Jerzy Plucha, starszy konserwator w Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Wernisaż wystawy odbył się w sobotę, 3 lipca 2021 r., o godz. 17, w budynku muzealnym w Zespole Cerkiewnym w Radrużu – Oddziale Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Wystawa można było oglądać od 3 lipca do 12 września 2021 r.