Kolor. Struktura. Światło. Tkanina unikatowa

„Kolor. Struktura. Światło. Tkanina unikatowa. Dorota Grynczel (1950–2018), Anna Hlebowicz, Zygmunt Łukasiewicz”, Wystawa powstała we współpracy z Galerią Test działającą pod egidą Mazowieckiego Instytutu Kultury. Opiekę kuratorską nad wystawą objęli Barbara Kubrak, Jerzy Plucha oraz prof. Apoloniusz Węgłowski.

W latach 70. Dorota Grynczel i Zygmunt Łukasiewicz studiowali w Pracowni Tkaniny profesora Wojciecha Sadleya, a potem razem na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W latach 2012–2016 Dorota Grynczel była dziekanem Wydziału Malarstwa, zaś Zygmunt  Łukasiewicz do dziś prowadzi farbiarnię w Katedrze Tkaniny na macierzystej uczelni. W latach 2015–2019 w Pracowni Tkaniny doktorantka Anna Hlebowicz wspomagała działania edukacyjne pracowni.

Troje artystów, trzy osobowości, trzy indywidualności, wszyscy mówią językiem geometrii. Każdy jednak tka własną opowieść o  sobie i życiu.
Poprzez obrazy Doroty Grynczel można odkryć, że językiem najbardziej skomplikowanych rytmów kosmicznej natury może być geometria. Światłoczułe tkaniny zachwycają delikatnością materii. Artystka i jej system znaków plastycznych zaczerpniętych z natury  nasuwają pytania o istnienie formy i doskonałość przyrodniczego ładu.

Subiektywne inspiracje kosmiczne Zygmunta Łukasiewicza, płaszczyzny niekiedy zdynamizowane kształtem wytkanym po skosie oraz haptyczność tkanin osadzają percepcję widza pomiędzy mikrokosmosem, a przestrzenią makroświata, rozbudzając ciekawość o granice ludzkiego rozumu i pojmowania.

Zamknięte w geometryczny kształt obrazy Anny Hlebowicz, monochromatyczne, oszczędne, o szarym, błękitnym świetle, niczym „łagodne oko błękitu” z wiersza Norwida, wywołują zadumę nad istotą trwania podmiotów w świecie oraz tworzą mentalną przestrzeń pełną refleksji o nieosiągalności ideału.
Dla każdego z Artystów zasadniczymi komponentami ich twórczej wizji jest światło, kolor oraz struktura. Uporządkowanie, a zarazem pulsujące zawirowania w obrębie faktury, wrażliwość na gradacje barwy, a wreszcie gra formalna i symboliczna pomiędzy światłem „wytkanym” a zewnętrznym, oświetlającym tkaninę – to wspólna przestrzeń twórczej eksploracji oraz punkt wyjścia do budowania dialogu z widzem.

Wystawie towarzyszy katalog ciekawie wydany edytorsko, opatrzony komentarzem, z reprodukcjami prac i biogramami  artystów.

Wernisaż wystawy odbył się w sobotę, 23 października 2021 r. w Galerii Oficyna w Zespole Zamkowo-Parkowym przy Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Wystawa czynna od 23 października do 31 grudnia 2021 r.