Roztocze – wciąż wracam. Rysunki Andrzeja Pellera

Ponad 100 ilustracji znalazło się na wystawie Andrzeja Pellera „Roztocze wciąż wracam" prezentowanej w budynku muzealnym w Zespole Cerkiewnym w Radrużu. Wernisaż wystawy znakomitego rysownika z Krakowa odbył się w niedzielę, 21 listopada 2021 r.

Andrzej Peller jest artystą plastykiem, architektem wnętrz, rysownikiem, ilustratorem. Urodził się w 1941 roku w Krakowie, jest absolwentem Liceum Sztuk Plastycznych oraz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Obronił dyplom z wystawiennictwa na Wydziale Architektury Wnętrz. Od 1975 roku był pracownikiem naukowo-dydaktycznym ASP w Krakowie, starszym wykładowcą na wydziałach Architektury Wnętrz, Rzeźby, Grafiki, Malarstwa i Scenografii. Od 1992 roku uczył rysunku, kompozycji i perspektywy odręcznej w Szkole Artystycznego Projektowania Ubioru oraz w Szkole Projektowania Wnętrz i Przestrzeni. Aktualnie uprawia rysunek, malarstwo akwarelowe oraz grafikę użytkową.
Swoje ilustracje autor prezentował na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych.
Na ekspozycji znalazły się prace artysty inspirowane Roztoczem i dziejami Kresów zamknięte w cykle: „Kamieniarstwo bruśnieńskie”, „Roztoczańskie opowieści” i „Kresy”.
Rysunki z pierwszego cyklu ilustrują wybrane przykłady zabytków kamieniarstwa brusnieńskiego, które złożyły się na muzealny kalendarz na rok 2022. Na drugi i trzeci składają się prace, nawiązujące do historii tych ziem oraz wybrane ilustracje z „Trylogii” Henryka Sienkiewicza, którą Andrzej Peller zafascynowany jest od młodości.
Na zwiedzających ekspozycję czekają kalendarze z rysunkami artysty. Można je także nabyć w budynku głównym w Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Wystawa czynna od 21 listopada2021 r. do 28 lutego 2022 r.