DZIEJE ZIEMI LUBACZOWSKIEJ

Dzieje ziemi lubaczowskiej

Wystawa ukazuje dzieje Lubaczowa i powiatu lubaczowskiego w okresie od czasów najdawniejszych po współczesność. Znaczna część wystawy poświęcona jest pradziejom osadnictwa, lokacji Lubaczowa oraz rozwojowi rzemiosła i handlu w okresie staropolskim, okres zaborów oraz problematykę drogi Polaków do niepodległości. Osobny dział stanowi kampania wrześniowa 1939 roku, okupacja sowiecka, hitlerowska, konspiracja AK-owska. Końcowa część wystawy ukazuje dzieje 2 połowy XX w.: Lubaczów w PRL-u, etos „Solidarności”, Lubaczów jako siedziba Archidiecezji Lwowskiej oraz jedno z największych wydarzeń w dziejach ziemi lubaczowskiej - wizyta papieża Jana Pawła II w Lubaczowie (2-3 czerwca 1991r.).