KULTURA WSI LUBACZOWSKIEJ

Kultura wsi lubaczowskiej

Wystawa obrazuje podstawowe dziedziny życia mieszkańców wsi podlubaczowskiej w końcu XIX i na początku XX w.: proste formy gospodarki (zbieractwo, łowiectwo, pszczelarstwo) po produkcję i przetwórstwo zbóż. W dalszej kolejności ukazano przykłady lokalnych rzemiosł wiejskich i małomiasteczkowych (kowalstwo, bednarstwo, garncarstwo, gontarstwo, tkactwo). Kulturę życia codziennego przedstawiono w postaci aranżacji izby chłopskiej. Osobne miejsce zajmuje sztuka miejscowych twórców ludowych i amatorskich oraz lokalna plastyka obrzędowa (kolekcja pisanek).