Regulamin zwiedzania Muzeum Kresów w Lubaczowie, określający szczególne środki bezpieczeństwa w związku z epidemią SARS-CoV-2

Muzeum Kresów w Lubaczowie jest ponownie udostępniane dla zwiedzających od 2 lutego 2021 r., po okresie ponownego zamknięcia związanego z epidemią koronawirusa Sars-CoV-2.

 1. Użyte w regulaminie określenie Muzeum oznacza zarówno budynek główny Muzeum Kresów w Lubaczowie, jak też Galerię Oficynę na terenie Zespołu Zamkowo-Parkowego, która jest integralną częścią Muzeum Kresów w Lubaczowie.
 2. Zwiedzający Muzeum zobowiązani są do przestrzegania obowiązku zakrywania ust i nosa wg aktualnych wytycznych Rządu RP.  Z obowiązku tego zwolnione są dzieci do 5. roku życia oraz osoby legitymujące się specjalnym zaświadczeniem lekarskim.
 3. Zwiedzający Muzeum zobowiązani są do dezynfekcji rąk. Pojemniki z płynem dezynfekcyjnym znajdują się przy wejściu do Muzeum oraz w toaletach.
 4. Bezpośrednio przy kasie biletowej powinna znajdować się jedna osoba. Inne osoby powinny oczekiwać na swoją kolej z zachowaniem 1,5 m dystansu.
 5. Zwiedzanie Muzeum odbywa się indywidualnie lub z przewodnikiem, przy zachowaniu odległości co najmniej 1,5 metra od każdej osoby oraz przewodnika, przy czym:
 1. do budynku głównego Muzeum może wejść jednocześnie do 40 osób, przy czym w poszczególnych czterech salach ekspozycyjnych może przebywać jednocześnie do 10 osób;
 2. do Galerii Oficyna może wejść jednocześnie do 10 osób;
 3. oprowadzanie zwiedzających z przewodnikiem może odbywać się jedynie w grupach do 5 osób.
 1. Korzystanie z szatni jest możliwe wyłącznie w reżimie sanitarnym.
 2. Podczas zwiedzania należy stosować się do poleceń opiekuna ekspozycji, przewodnika lub innego pracownika Muzeum.
 3. Zakup biletu stanowi akceptację niniejszego zarządzenia.
 4. Organizacja wydarzeń dla większych grup ludzi (wernisaże, finisaże, prelekcje, konferencje itd.) są możliwe wyłącznie pod warunkiem rygorystycznego przestrzegania przepisów dotyczących dopuszczalnej liczby uczestników.
 5. W zakresie nieuregulowanym niniejszym zarządzeniem stosuje się obowiązujący Regulamin zwiedzania Muzeum Kresów w Lubaczowie.
 6. Zespół Zamkowo-Parkowy można zwiedzać indywidualnie, stosując się do obowiązującego Regulaminu Zwiedzania Zespołu Zamkowo-Parkowego przy Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz obowiązujących zasad przebywania w przestrzeni publicznej.
 7. Powyższe środki bezpieczeństwa mogą ulec zmianie w wyniku wprowadzenia nowych zaleceń sanitarnych oraz obostrzeń.
 8. Treść regulaminów zwiedzania Muzeum Kresów w Lubaczowie, Zespołu Zamkowo-Parkowego przy Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz Zespołu Cerkiewnego w Radrużu – Oddziału Muzeum Kresów w Lubaczowie wraz z regulaminami określającymi szczególne środki bezpieczeństwa w związku z epidemią SARS-CoV-2 oraz wprowadzonym zmianami w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej Muzeum: www.muzeumkresow.eu oraz na tablicy informacyjnej przy wejściu do Muzeum.
 9. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021 r.