Zespół Cerkiewny w Radrużu

Zespół Cerkiewny w Radrużu

Zespół Cerkiewny w Radrużu od 2013 r. znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO, zaś w 2017 r. otrzymał status Pomnika Historii na mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej. 

Zespół Cerkiewny w Radrużu należy do najcenniejszych i najpiękniejszych zabytków sakralnej architektury drewnianej na terenie Polski. Jego centralnym elementem jest cerkiew p.w. św. Paraskewy wzniesiona w końcu XVI w. przez zawodowy warsztat ciesielski. W połowie XVII w. we wnętrzu ściana ikonostasowa częściowo pokryta została polichromią. W skład Zespołu cerkiewnego w Radrużu wchodzą oprócz cerkwi: dzwonnica z końca XVI w., kamienny mur z bramami oraz kostnica z XIX w. W otoczeniu cerkwi znajduje się cmentarz przycerkiewny z zespołem nagrobków z XVIII-XX w. wraz z płytą nagrobną z ok. 1682 r. i dwa cmentarze parafialne z nagrobkami wykonanymi w ośrodku kamieniarskim w Starym Bruśnie (XIX-XX w.).

Od 2010 r. właścicielem Zespołu Cerkiewnego w Radrużu jest Muzeum Kresów w Lubaczowie. Od tego czasu stale są prowadzone prace mające na celu odzyskanie i utrzymanie dawnego blasku świątyni i jej otoczenia. Zespół Cerkiewny w Radrużu 21 czerwca 2013 r. został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO jako jeden z 16 obiektów z grupy „Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat”. 23 listopada 2017 r. otrzymał status Pomnika Historii na mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej, które odbyło się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. 

Ikonostas z cerkwi św. Paraskewy w Radrużu jest jednym z kilku zachowanych na terenie powiatu lubaczowskiego ikonostasów. Straty w tym zakresie spowodowane to nie tylko zawieruchą wojenną, ale i przystosowaniem wnętrz cerkiewnych do nowego obrządku. Wiele zabytków udało się zabezpieczyć w muzeach i składnicach zabytków, m.in. w Składnicy Zabytków Ruchomych w Łańcucie (obecnie Dział Sztuki Cerkiewnej przy Muzeum – Zamek w Łańcucie), gdzie zdeponowany został w latach 60. XX w. ikonostas z cerkwi św. Paraskewy w Radrużu. Przebywał tam kilkadziesiąt lat, a w 2011 r. został przekazany do lubaczowskiego muzeum, którego staraniem i przy wsparciu Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Samorządu Województwa Podkarpackiego podjęto prace konserwatorskie.

 

W Zespole Cerkiewnym w Radrużu odbywają się wystawy, warsztaty, koncerty. Planowane jest kontynuowanie tych działań i ubogacenie kompleksu o stałe ekspozycje i multimedia w budynku dawnego Domu Ludowego. 

 
 

 

Godziny otwarcia Zespołu cerkiewnego w Radrużu:
 
W okresie wakacyjnym tj. 01.07 - 31.08
otwarte 7 dni w tygodniu w godzinach od 11.00 do 18.00
poniedziałek jest dniem wolnym od opłat za bilet wstępu
 
w okresie zimowym tj. 01.11 - 31.03
poniedziałek - wtorek po wcześniejszym ustaleniu tel. 606357108, 530951917
środa - niedziela w godzinach od 9.00 do16.00
 
Zespół cerkiewny w Radrużu nieczynny w dniach:
01, 06 stycznia; sobota i  niedziela Wielkanocna,
Boże Ciało, 01, 11 listopada; 24, 25 grudnia 
 
BILETY WSTĘPU: normalny - 8 zł, ulgowy - 5zł
 

Wejście do cerkwi w godzinach:
11.15, 12.00, 13.00, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15
(czas przewidziany na oprowadzanie to ok. 45 min)