Prace konserwatorskie

Prace konserwatorskie przy świetlicy wiejskiej z Opaki – etap IV

Głównym celem prac zrealizowanych w 2022 r. były prace wykończeniowe wewnętrza budynku. Działania w tym kierunku poprzedzone były impregnacją grzybobójczą i ognioochronną całej powierzchni ścian zrębowych od wewnątrz i zewnątrz oraz sufitów i stropów w środku poszczególnych pomieszczeń.

Konserwacja rzeźby nagrobnej w Zespole Cerkiewnym w Radrużu – etap V

Prace konserwatorskie zrealizowane w 2022 r. na tzw. dużym cmentarzu w Zespole Cerkiewnym w Radrużu – Oddziale Muzeum Kresów w Lubaczowie objęły 6 nagrobków położonych w centralnej części cmentarza.

Zrealizowane projekty

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój