Prace konserwatorskie

Konserwacja tkanin historycznych i etnograficznych z kolekcji Muzeum Kresów w Lubaczowie – etap I

Celem zadania „Konserwacja tkanin historycznych i etnograficznych z kolekcji Muzeum Kresów w Lubaczowie” było przeprowadzenie prac konserwatorskich obejmujących 13 obiektów eksponowanych na wystawie stałej „Dzieje ziemi lubaczowskiej” w części „Lubaczowianie na frontach II wojny światowej” oraz 6 elementów stroju ludowego z terenu powiatu lubaczowskiego, prezentowanych na co dzień na wystawie stałej „Kultura wsi lubaczowskiej”.

Konserwacja rzeźby nagrobnej w Zespole Cerkiewnym w Radrużu – etap VI

Prace konserwatorskie zrealizowane w 2022 r. na tzw. dużym cmentarzu w Zespole Cerkiewnym w Radrużu – Oddziale Muzeum Kresów w Lubaczowie objęły 6 nagrobków położonych w centralnej części cmentarza.

Zrealizowane projekty

Prace konserwatorskie przy świetlicy wiejskiej z Opaki – etap II

Za nami II etap prac remontowo-konserwatorskich przy świetlicy wiejskiej z Opaki. Obejmował on niezbędne prace, które pozwoliły zabezpieczyć wnętrze budynku przed opadami atmosferycznymi. Po raz kolejny mogliśmy liczyć na wsparcie Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dla którego jednym z priorytetów jest ratowanie drewnianego budownictwa i drewnianej architektury Podkarpacia.

Prace konserwatorskie przy świetlicy wiejskiej z Opaki – etap III

Głównym celem prac zrealizowanych w 2022 r. były prace wykończeniowe wewnętrza budynku. Działania w tym kierunku poprzedzone były impregnacją grzybobójczą i ognioochronną całej powierzchni ścian zrębowych od wewnątrz i zewnątrz oraz sufitów i stropów w środku poszczególnych pomieszczeń.

Konserwacja rzeźby nagrobnej w Zespole Cerkiewnym w Radrużu – etap IV

Prace konserwatorskie zrealizowane w 2022 r. na tzw. dużym cmentarzu w Zespole Cerkiewnym w Radrużu – Oddziale Muzeum Kresów w Lubaczowie objęły 6 nagrobków położonych w centralnej części cmentarza.

Konserwacja rzeźby nagrobnej w Zespole Cerkiewnym w Radrużu – etap III

Prace konserwatorskie zrealizowane w 2022 r. na tzw. dużym cmentarzu w Zespole Cerkiewnym w Radrużu – Oddziale Muzeum Kresów w Lubaczowie objęły 6 nagrobków położonych w centralnej części cmentarza.

Prace konserwatorskie przy świetlicy wiejskiej z Opaki – etap I

W 2018 r. zrealizowaliśmy I etap prac konserwatorskich przy świetlicy wiejskiej z Opaki w Zespole Zamkowo-Parkowym przy Muzeum Kresów w Lubaczowie. Budową tego obiektu zainicjowaliśmy prace przy odtworzeniu uliczki małomiasteczkowej, która obok zagrody plebańskiej, będzie stanowiła główną część Parku Etnograficznego “Przygródek – Wspólnota Kultur”.

Prace konserwatorskie przy świetlicy wiejskiej z Opaki – etap IV

Głównym celem prac zrealizowanych w 2022 r. były prace wykończeniowe wewnętrza budynku. Działania w tym kierunku poprzedzone były impregnacją grzybobójczą i ognioochronną całej powierzchni ścian zrębowych od wewnątrz i zewnątrz oraz sufitów i stropów w środku poszczególnych pomieszczeń.

Konserwacja rzeźby nagrobnej w Zespole Cerkiewnym w Radrużu – etap V

Prace konserwatorskie zrealizowane w 2022 r. na tzw. dużym cmentarzu w Zespole Cerkiewnym w Radrużu – Oddziale Muzeum Kresów w Lubaczowie objęły 6 nagrobków położonych w centralnej części cmentarza.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój