Image Alt

Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego w Lubaczowie

W centrum rysunkowego świata

TRIENNALE RYSUNKU

Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego to ogólnopolski konkurs rysunku współczesnego, który od dziesięciu edycji i blisko trzydziestu lat przyciąga wielu artystów profesjonalnych z całej Polski, zarówno tych o uznanym dorobku, jak i tych, którzy rozpoczynają swoją artystyczną karierę. Dowodzi to wartości i żywotności tej dziedziny sztuki. Dzięki cyklicznej realizacji konkursu, kolekcja rysunku współczesnego w Muzeum Kresów w Lubaczowie, do której trafiają prace artystów nagrodzonych i wyróżnionych, umożliwia śledzenie różnorodności zjawisk twórczych, postaw, wrażliwości, technik rysunkowych i tematów, a także zmian, które zachodzą w nich na przestrzeni kolejnych lat. Dzieje się tak również za sprawą dość rygorystycznego i tradycyjnego traktowania pojęcia rysunku, jako autonomicznej i niezależnej dziedziny sztuki.
Triennale rozwinęło lubaczowską kolekcję rysunku współczesnego, sięgającą lat 60. XX w., a obejmującą prace najwybitniejszych polskich artystów, m.in.: Mariana Kopfa, Ryszarda Otręby, Adama Hoffmana, Jana Pamuły, Jana Dobkowskiego, Alfreda Lenicy, Aleksandra Kobzdeja, Marka Chlandy, Jonasza Sterna, Erny Rosenstein, Wacława Borowskiego, Marii Jaremy Kazimierza Mikulskiego czy Zdzisława Beksińskiego. W dziesięciu dotychczasowych edycjach konkursu, w latach 1993–2020, wzięło udział przeszło dwa tysiące uczestników, którzy zaprezentowali kolejnym komisjom konkursowym ponad pięć i pół tysiąca prac.
Konkurs oraz podsumowująca go każdorazowo wystawa pokonkursowa są także okazją do spotkania: muzealników i artystów, artystów i członków jury – wybitnych znawców rysunku i krytyków sztuki, czy wreszcie środowiska twórczego i wiernej lubaczowskiej publiczności, przyglądającej się krytycznym okiem kolejnym dokonaniom artystycznym. Przez spotkanie realizują się główne cele Triennale: popularyzowanie rysunku, prezentacja dorobku artystycznego twórców z całej Polski oraz przybliżenie sztuki współczesnej w środowisku, które oddalone jest od większych ośrodków akademickich i twórczych.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój