Badania archeologiczne

Zrealizowane projekty

Badania nieinwazyjne Wzgórza Zamkowego w Zespole Zamkowo-Parkowym przy Muzeum Kresów w Lubaczowie

Głównym celem zadania pn. „Badania nieinwazyjne Wzgórza Zamkowego w Zespole Zamkowo-Parkowym przy Muzeum Kresów w Lubaczowie” rozpoznanie formy oraz zasięgu grodziska na stanowisku 1 w Lubaczowie. Dodatkowo podjęto próbę rozpoznania kolejnych fazy przebudowy istniejącego w tym miejscu drewnianego zamku, a następnie murowanego dworu i pałacu.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój