Image Alt

Edukacja

Jednym z głównych zadań każdego muzeum jest gromadzenie i zabezpieczanie zbiorów. Czym jednak byłoby muzeum bez ich popularyzacji i udostępniania szerokiej publiczności, bez konkursów, lekcji czy warsztatów muzealnych?

Właśnie w tym zakresie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom widzów i ideom współczesnego muzealnictwa, rozbudzając wyobraźnię, inspirując do działania, a także zapraszając do fascynującego świata dzieł sztuki i zabytków, swoją misję realizuje Dział Edukacji Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Punktem wyjścia są dla niego nie tylko ekspozycje stałe i czasowe, przygotowywane w siedzibie głównej Muzeum i Zespole Cerkiewnym w Radrużu, ale też szeroko rozumiane dziedzictwo kulturowe i historyczne, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki i profilu Muzeum Kresów w Lubaczowie. Realizując swą misję, Dział Edukacji współpracuje ze szkołami na terenie całego powiatu lubaczowskiego, stowarzyszeniami, innymi placówkami oświatowymi oraz gośćmi indywidualnymi, w tym z osobami niepełnosprawnymi i ich opiekunami.

CO, GDZIE, KIEDY?

> Lekcje muzealne i warsztaty odbywają się w godzinach pracy Muzeum i Zespołu Cerkiewnego w Radrużu.

> Zajęcia zamawiamy z wyprzedzeniem, telefonicznie, mailowo lub osobiście w Dziale Edukacji: tel.: 16 632 18 02, email: edukacja[at]muzeumkresow.eu

> Opłata, która uzależniona jest od liczby uczestników i rodzaju zajęć, uiszczana jest bezpośrednio przed zajęciami.

> Czas trwania zajęć to średnio 60–90 min. (możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb)

DO KOGO SKIEROWANE SĄ ZAJĘCIA MUZEALNE?

> Serdecznie zachęcamy do współpracy przedszkola, szkoły podstawowe i średnie, osoby dorosłe, seniorów oraz całe rodziny.

MUZEALNE PROPOZYCJE:

> Lekcje i warsztaty muzealne do wystaw stałych i czasowych przygotowywanych w Muzeum Kresów w Lubaczowie i Zespole Cerkiewnym w Radrużu

> Gry i zabawy edukacyjne dla dzieci i młodzieży

> Konkursy oraz zajęcia w ramach programów cyklicznych: „Ferie w Muzeum”, „Wakacje w Muzeum” czy „Świąteczne klimaty”

 

Opiekunem Działu Edukacji jest Barbara Kubrak, starszy kustosz, absolwentka Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowego Studium Muzeologicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, email: b.kubrak[at]muzeumkresow.eu

OFERTA
Informacje praktyczne

Realizacja zajęć:
wtorek–piątek

Forma zajęć:
lekcje, warsztaty, gry, zwiedzanie wystaw, spacery

Czas trwania:
od 45 do 180 min.

Koszt:
od 7 zł za os.

Kontakt

Barbara Kubrak
tel.: +48 16 632 18 02
email: edukacja[at]muzeumkresow.eu

Przedszkola
Szkoły
Dorośli
Seniorzy
Rodziny
Ferie
Wakacje
Konkursy
Programy do wystaw czasowych
ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój